Vytlačiť

Schopnosť rôzne nastavených systémov spolupracovať prostredníctvom vzájomného prepojenia, koordinovať výkon činností a zdieľať zdroje.
TECHNICAL INTEROPERABILITY

The capability of different sets of equipment to work together through interconnection, coordinated execution or sharing of resources.