Vytlačiť

Popis konceptuálnej štruktúry zdieľaných údajov a význam týchto údajov, ktoré sú základom pre výmenu informácií.
INFORMATION ARCHITECTURE

A description of the conceptual structure of the shared data and the meaning of the data, providing the basis for information exchange.