Meradlo kolísania intenzity dopravy počas dopravnej špičky vypočítané ako intenzita dopravy v priebehu celej dopravnej špičky delený maximálnou 15-minutovou intenzitou dopravy v priebehu tejto hodiny.
PEAK HOUR FACTOR

A measure of the traffic variation during the peak hour computed as the traffic flow during the whole peak hour divided by the maximum 15-min flow rate within the same hour.