Informácie o aktuálnom stave alebo o predpovedi podmienok pre dopravu.
TRAFFIC INFORMATION

Information on current or predicted traffic conditions.