Vytlačiť

Prevod platobných prostriedkov pri využití služieb na vrub používateľa a v prospech dopravného účtu.
FEE COLLECTION

Transfer of payment means at the use of a service thus debiting the user transport account.