Vyrovnanie správnej výšky poplatku v určitej časovej lehote, kedy si používateľ uvedomí, že nezaplatil poplatok v správnej výške a vyhne sa tak vymáhania.
CORRECTIVE PAYMENT

Payment of the correct fee within a certain time limit when the user realises that he or she did not pay the fee, thus avoiding enforcement procedures.