Pohyblivé plánovacie obdobie /PPO/ s horizontom najmenej raz ročne, pri ktorom je rok rozdelený do troch štvormesačných cyklov:
A – cyklus: prvá skupina štyroch mesiacov roka
B – cyklus: druhá skupina štyroch mesiacov roka
C – cyklus: posledná skupina štyroch mesiacov roka
V závislosti od určitej doby hovoríme o ABC pláne, BCA pláne a CAB pláne.