Plánované údaje (zásoby, tržba, atď.) na určité obdobie sú začlenené v plánovacom systéme ako fixné množstvo za účelom nahradiť údaje vypočítané systémom, zatiaľ čo absolútne údaje sa nemenia v prípade nových výpočtov systému.