Nákladný kontajner, ktorý má dve základné časti, cisternu alebo cisterny a rám.
Kontajnery tohoto typu majú typové označenia od 70 do 79.