Aplikácia princípov logistiky na pohyby zásielok v podmienkach veľkých miest. Prostredníctvom prekládky a združovania zásielok k rozvozu v tzv. gateways, voľbou vhodnejších typov vozidiel a optimalizáciu jázd sa znižuje nutný počet vozidiel, zvyšuje sa ich využitie, zhospodárňuje prevádzka a znižujú dopady na životné prostredie. Na City logistike participujú spolu s prepravcami, zasielateľmi a dopravcami tiež orgány mesta.