Miesto na lodi, kde je uskladnený zapečatený tovar, až kým loď neodíde znova z prístavu alebo krajiny.