Vytlačiť

Téma Supply Chain Management


Stránky univerzít v oblasti Supply Chain Managementu

http://www.cob.asu.edu/scm
Štátna univerzita Arizona, USA. Stránka je o katedre Supply Chain Managementu na univerzite.

http://www.som.cranfield.ac.uk/som/cclt
Cranfield School of Management, Veľká Británia. Univerzitná stránka týkajúca sa Supply Cahin Managementu

http://www.bus.msu.edu/msc/scm
Michigan State University, USA

http://web.mit.edu/supplychain/www/ou-iscm/base.html
MIT, Program integrácie Supply Chain Managementu neziskových organizácií, založená v roku 1995 zamestnancami Sloan Management Univerzity a Centra

http://fisher.osu.edu/logistics
Ohio State University

http://www.smeal.psu.edu/blog/blog.html
Pennsylvania State University

http://www.stanford.edu/group/scforum/
Stanford University

http://waltoncollege.uark.edu/scmr/
University of Arkansas. Stránka výskumneho centra v oblasti Supply Chain managementu

http://www.rhsmith.umd.edu/lbpp
University of Maryland


Inštitúcie zaoberajúce sa problematikou Supply Chain Managementu

http://www.aipmm.com.au
Stránka austrálskeho inštitútu zaoberajúca sa riadením materiálových tokov a poskytovaním školení a seminárov

http://www.infochain.org
Stránka kanadskej asociácie logistického managementu, poskytujúca poradenstvo, konzultácie a školenia v oblasti logistiky, distribučnej logistiky, supply chain managementu

http://www.loginstitute.ca
Stránka kanadského logsitického inštitútu poskytujúca zamestnanie, budovanie kariéry v oblasti logistiky v Kanade. Poskytuje poradenstvo, riešenie logistických štúdií, tréningové centrá logistiky.

http://www.clasp.org.uk
Stránka logistickej asociácie poskytujúca riešenie problémov a optimalizáciu logistických procesov v organizáciach

http://www.cips.org
Medzinárodná organizácia založená vo Veľkej Británií poskytujúca riešenia v oblasti riadenia kvality logistických činností, poradenské služby, konzultačné služby, školenia, tréningové centrá, spracovávanie štúdií

http://www.clm1.org
Stránka neziskovej organizácie pozostávajúca z členov po celom svete, ktorý sa zaoberajú alebo nesú zodpovednosť za riešenie logistických problémov. Zabezpečuje konzultácie, poradenské služby, možnosti spolupráce, definuje základné prístupy k logistike a supply chain managementu.

http://www.elalog.org
Stránka Európskej logistickej asociácie vytvorenej na podporu logistiky a supply chain managementu, poskytovanie konzultácii, poradenskej činnosti, vedenie seminárov, organizovanie a spolupartnerstvo pri konferenciách zaoberajúcich sa logistikou.


Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, FPEDAS, Katedra ekonomiky.