Vytlačiť

Názov: Transkontinentálny projekt 21. storočia za účasti Slovenska.
Autor: Prof. Ing. Dezider Szabó, PhD., a Prof. Ing. Jaromír Klepoch, CSc.
Zaradené: január 2011
Zobraziť článok