Vytlačiť
Názov: Faktory pôsobiace na veľkosť a kapacitu skladu vo výrobnom podniku.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: Sklady vo výrobných podnikoch majú rôznu podobu, veľkosť čo do plochy, sú vybavené rôznymi typmi  obslužných prostriedkov a skladovacích zariadení od ktorých závisí jeho kapacita - maximálna zásoba, ktorú možno v sklade hospodárne a účelne uložiť. Pri projektovaní nových alebo prestavbe existujúcich skladov musíme zohľadňovať viaceré faktory, ktoré vo väčšej alebo menšej miere vplývajú na ich veľkosť a kapacitu.
Kľúčové slová: sklad, kapacita, manipulácia, skladovanie, výrobný  podnik
Zaradené: október 2011
Zobraziť článok