Novinky

MALÝ REŠTART PROJEKTU LOGISTICKÝ MONITOR PO PANDÉMII.

Vážení priatelia, informujeme vás, že internetový portál Logistický monitor v roku 2023 obnovil svoju činnosť po pandemickej prestávke. Vytvorili sme nový tím spolupracovníkov na Žilinskej univerzite, Vysokej škole logistiky Přerov a Technickej univerzite Košice, nadviazali, či obnovili, sme spoluprácu so spoločnosťami TransData a GS1 Slovakia a ďalšími.

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 10 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet ČSOB č. ú.: 507110823/7500, IBAN: SK80 7500 0000 0005 0711 0823, BIC: CEKOSKBX. Ďakujeme.

  transdata logo                         FIREMNÁ BROŽÚRA FIRMY TRANSDATA.  ikona pdf

GS1 laboratorium baner2

Změna v Balíčku mobility - povinnost vracet vozy do země registrace platí jen pro tahače

Dopravci nákladu musí vrátit své tahače i celé soupravy vozidel stálé provozovně podniku v členském státě, kde jsou vozidla registrována, nejpozději do osmi týdnů po provádění mezinárodní dopravy. To však neplatí pro přívěsy a návěsy. Evropská komise odpovídajícím způsobem upravila své původně odlišné pokyny pro provádění balíčku opatření v oblasti mobility.

Několik hráčů z tohoto odvětví se vyslovilo proti povinnosti vracení přívěsů a návěsů. Sdružení speditérů EU CLECAT a Severská logistická asociace tuto změnu uvítaly. Existuje asi třikrát více přívěsů než tahačů, uvedla NLA, že povinnost vrácení přívěsů má "velmi negativní důsledky" pro společnosti silniční nákladní dopravy.

Samotná pravidla EU pro kabotáž se logicky vztahují pouze na tahače. Místo pobytu přípojných vozidel je obtížnější ověřit než místo pobytu tahačů, protože přípojná vozidla nejsou vybavena tachografy. Pokud vozidlo v průběhu osmitýdenního výjezdu táhne několik přívěsů, může také vyvstat otázka, se kterým z nich musí jet domů.

Formulace v zákoně o povinnosti vrácení nákladních vozidel byla nejasná, řekl mluvčí Komise (DVZ). První verze pokynů pro výklad byla předběžná. V případě potřeby by mohly být pokyny později dále upraveny. Mluvčí poukázal na to, že Evropský soudní dvůr je jediným příslušným orgánem pro výklad právních předpisů.

Federální asociace silniční nákladní dopravy, logistiky a likvidace (BGL) naopak kritizuje změnu pokynů. Balíček opatření v oblasti mobility by měl zdůraznit souvislost mezi činností vozidel a podniků.


Dr. Petr Rožek

Výkonný ředitel / Executive director
Svaz spedice a logistiky ČR, z.s.
Association of Forwarding and Logistics, CZ

Nová opatření týkající se dopravců

  1. Import declarations need to be made using the Customs Declaration Service from 1 October 2022. You need to act now and there is help and support available on Gov.UK and YouTube.
  2. If you know you can’t be ready for that date, you should consider using a customs agent who can help you. We have a list on Gov.UK.
  3. If you are unable to use CDS for your import declarations or use a customs agent, we are allowing CHIEF badge holders to seek permission for a short extension to use CHIEF beyond 30 September, if you have a clear business reason. You need to apply using an online form and further details are available on Gov.UK.
  4. Those that successfully apply for an extension will be provided with help and support to move to the Customs Declaration Service as soon as possible.  
  5. A limited group of declarants are unable to fully migrate their imports so can continue to use CHIEF for imports without having to apply for continued use. We will contact those declarants directly to let them know.  
  6. If you continue to use CHIEF from 1 October 2022 without permission, HMRC reserves the right to remove your access.


Daniel Žemla
| Market Access Adviser for Austria, Czechia and Slovakia

British Embassy Prague | Thunovska 14, 118 00 Prague


                                                                                                             ZOBRAZIŤ PREZENTÁCIU. 
 PREDSTAVUJEME KATEDRU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Internetové noviny pre logistiku Logistický monitor spolupracujú s katedrami Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré majú v programe predmety spojené s logistikou. Sú to najmä katedry Fakulty PEDAS. Postupne chceme predstaviť katedry Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity, ich program a súčasné projekty.
Zobraziť článok. 

Prejsť na centrálny register.

Prejsť na online katalóg.
Katalóg kníh, Diplómové a bakalárske práce, Katalóg noriem, Periodiká, Publikačná činnosť
Prejsť na online katalóg.

virtualny seminar 2020ANALÝZA KRITICKEJ SITUÁCIE V DOPRAVNEJ OBSLUHE ŽILINSKÉHO REGIÓNU V ROKU 2020 A JEJ EKONOMICKÉ A NADREGIONÁLNE SÚVISLOSTI.


ZOBRAZIŤ TEXT ANALÝZY. ikona pdf

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA DELEGÁCIE SOPK NA MINISTERSTVE DOPRAVY A VÝSTAVBY SR DŇA 10.12.2020 ikona pdf

TLAČOVÁ SPRÁVA TASR ikona pdf

SOPK: Rozvoj infraštruktúry v regióne Žiliny sa podcenil.

 

zbornik seminar2019Názov: Možnosti preferencie hromadnej dopravy
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Zborník z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 15. mája 2019 v Žiline. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2019
Zobraziť zborník z konferencie.


                                                                                           TLAČOVÁ SPRÁVA Z KONFERENCIE.


Informácia o výsledkoch prieskumu.                Zobraziť tlačovú správu. 
Zobraziť úvod k prezentácii výsledkov.          Zobraziť prezentáciu výsledkov. 

Smutocne oznamenie FedericSpomienka na Jozefa Federiča, spoluzakladateľa portálu Logistický monitor

Jozef vynikal ako študent a športovec (futbal a basketbal) už na strednej škole v Starej Dubnici. Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline – odbor Strojárska technológia – na červený diplom. Absolvoval dvojročný postgraduál pre riadenie a organizáciu práce. Po škole začal svoju životnú púť ako asistent na Vysokej škole dopravnej v Žiline. V roku 1973 uzavrel manželstvo.

V krátkom čase sa stal námestníkom v ČSAD Žilina a neskôr aj riaditeľom, kde pôsobil 10 rokov. Po roku 1989 zmenil niekoľko zamestnaní a neskôr sa rozhodol podnikať. So svojimi spolumajiteľmi za sebou zanechal nezanedbateľné dielo, ktoré nesie v sebe jeho myšlienky a neskonalú túžbu vytvoriť niečo, čo po ňom zostane.

 Bližšie informácie o projekte.
                                                                                            BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PROJEKTE.