stredné školy

Zameranie zasielateľstvo:

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY.

SPŠ dopravná
Študentská 23, 918 45, Trnava
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3917 6 technické a informatické služby
Zameranie: 03 colný deklarant, 09 zasielateľstvo

Stredná odborná škola
Športovcov 341/2, 017 49, Považská Bystrica
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 03 colný deklarant, 04 zasielateľstvo

SPŠ dopravná
Sokolská 911/94, 960 01, Zvolen
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3917 6 technické a informatické služby
Zameranie: 03 colný deklarant, 09 zasielateľstvo

Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059, 069 15, Snina
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 03 colný deklarant

Stredná priemyselná škola dopravná
094 35, Čaklov
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 03 colný deklarant, 04 zasielateľstvo

SPŠ dopravná
Hlavná 113, 040 01, Košice
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3917 6 technické a informatické služby
Zameranie: 03 colný deklarant, 09 zasielateľstvo

Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom maďarským
Grešákova 1, 043 13, Košice
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 04 zasielateľstvo


STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA.

SOU železničné

Na pántoch 7, 831 06, Bratislava
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 06 zasielateľstvo a colná deklarácia

SOU železničné
Koniarekova 17, 918 50, Trnava
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 06 zasielateľstvo a colná deklarácia

SOU železničné
Školská 66, 912 50, Trenčín
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 06 zasielateľstvo a colná deklarácia, 05 obchodná činnosť železníc

SOU železničné
Lieskovská cesta 2298/4, 960 03, Zvolen
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 06 zasielateľstvo colná deklarácia, 07 dopravná logistika, 05 obchodná činnosť železníc

SOU textilné
SNP 1, 059 21, Svit
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 06 zasielateľstvo colná deklarácia

SOU arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01, Svidník
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 06 zasielateľstvo colná deklarácia

SOU železničné
Palackého 14, 040 01, Košice
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 06 zasielateľstvo colná deklarácia

SOU železničné
Železničná 127, 076 43, Čierna nad Tisou
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3762 2 železničiar
Zameranie: 06 zasielateľstvo colná deklarácia, 02 obchodná činnosť


ZDRUŽENÉ STREDNÉ ŠKOLY.

Združená stredná škola dopravná

Sklenárova 9, 821 09, Bratislava
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 03 colný deklarant

Združená stredná škola poľnohospodárska
Ul.SNP 30, 900 28, Ivánka pri Dunaji
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 03 colný deklarant

Združená stredná škola elektrotechnická
Športová 1, 916 01, Stará Turá
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 06 zasielateľstvo a colná deklarácia

Združená stredná škola dopravy a služieb
Jesenského 1, 940 62, Nové Zámky
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 03 colný deklarant

Združená stredná škola
Osvety 29, 010 04, Žilina-Bánová
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 03 colný deklarant

Združená stredná škola obchodu a služieb
Garbiarska 1, 060 01, Kežmarok
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 06 zasielateľstvo a colná dekl.


SÚKROMNÉ A CÍRKEVNÉ STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY.

Súkromná stredná odborná škola ELBA

Volgogradská 1, 080 01, Prešov
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 03 colný deklarant


Zameranie doprava:

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY.


SPŠ dopravná
Kvačalova 20, 821 08, Bratislava 2
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3772 6 doprava
Zameranie: 05 cestná doprava a preprava, 06 logistika v doprave, 03 lodná doprava

SPŠ dopravná
Študentská 23, 918 45, Trnava
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3917 6 technické a informatické služby, 3772 6 doprava
Zameranie: 01 železničná doprava, 06 logistika v doprave, 07 prevádzka a ekonom. železníc

Stredná priemyselná škola
Sloven.partizánov 1132/52, 017 12, Považská Bystrica
Kód a odbor: 3772 6 doprava

Stredná odborná škola
Športovcov 341/2, 017 49, Považská Bystrica
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 05 cestná doprava a preprava

Stredná priemyselná škola
Medvedzie I.133/1, 027 45, Tvrdošín
Kód a odbor: 3772 6 doprava

SPŠ dopravná
Sokolská 911/94, 960 01, Zvolen
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3917 6 technické a informatické služby
Zameranie: 01 železničná doprava, 05 cestná doprava a preprava, 06 logistika v doprave, 07 prevádzka a ekonom. železníc

SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 081 04, Prešov
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 01 železničná doprava, 02 železničná preprava

Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059, 069 15, Snina
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3772 6 doprava

Stredná priemyselná škola dopravná
094 35, Čaklov
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 05 cestná doprava a preprava

SPŠ dopravná
Hlavná 113, 040 01, Košice
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3772 6 doprava
Zameranie: 01 železničná doprava, 05 cestná doprava a preprava, 06 logistika v doprave

Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom maďarským
Grešákova 1, 043 13, Košice
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

SPŠ dopravná
Mierová 305, 072 22, Strážske
Kód a odbor: 3744 6 cestná doprava, 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 05 cestná doprava a preprava

SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6, 052 01, Spišská Nová Ves
Kód a odbor: 3772 6 doprava

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J. A. Gagarina
Svätoplukova 38, 900 27, Bernolákovo
Kód a odbor: 3772 6 doprava
Zameranie: 05 kamiónová doprava

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola
Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou
Kód a odbor: 3772 6 doprava


STREDNÉ ODBORNÉ UČILŠTIA.

SOU dopravné

Dopravná 51, 831 06, Bratislava
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 03 vodná doprava, 07 dopravná logistika, 01 cestná a mestská doprava

SOU železničné
Na pántoch 7, 831 06, Bratislava
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 02 železničná doprava, 05 letecká doprava

SOU poľnohospodárske
ul.Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU poľnohospodárske
Námestie sv. Martina 5, 908 51, Holíč
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU železničné
Koniarekova 17, 918 50, Trnava
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka, 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 01 cestná a mestská doprava, 02 železničná doprava

SOU stavebné
Slov.partizánov 1129/49, 017 29, Považská Bystrica
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU strojárske
Vinohradnícka 8, 971 58, Prievidza
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU železničné
Školská 66, 912 50, Trenčín
Kód a odbor: 3758 4 operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 02 železničná doprava, 03 vodná doprava, 05 letecká doprava, 07 dopravná logistika, 01 cestná a mestská doprava, 05 obchodná činnosť železníc

Stredné odborné učilište
Hrádok 226, 027 53, Istebné
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

Stredné odborné učilište
Bystrická cesta 2, 034 01, Ružomberok
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 01 cestná a mestská doprava

SOU strojárske
Školská 7 975 90 Banská Bystrica
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU lesnícke
E.M.Šoltésovej 5, 969 51, Banská Štiavnica
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU poľnohospodárske a potravinárske
Janka Jesenského 2105/2, 963 16, Krupina
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU poľnohospodárske
Buzitka 96, 985 41, Šávoľ
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka, 3758 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 02 cestná a mestská doprava

SOU železničné
Lieskovská cesta 2298/4, 960 03, Zvolen
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 02 železničná doprava, 07 dopravná logistika, 01 cestná a mestská doprava, 05 obchodná činnosť železníc

SOU poľnohospodárske
Kušnierska 2, 060 01, Kežmarok
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU služieb
SNP 1253, 058 86, Poprad
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU dopravné
Konštantínova 2, 080 01, Prešov
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 01 cestná a mestská doprava

SOU poľnohospodárske
SNP 16, 083 01, Sabinov
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU železničné
Palackého 14, 040 01, Košice
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 02 železničná doprava

SOU dopravné
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 01 cestná a mestská doprava

SOU poľnohospodárske
Mierová 305, 072 22, Strážske
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU železničné
Železničná 127, 076 43, Čierna nad Tisou
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 02 železn. doprava a preprava


ZDRUŽENÉ STREDNÉ ŠKOLY.

Združená stredná škola dopravná

Sklenárova 9, 821 09, Bratislava
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

Združená stredná škola poľnohospodárska
Ul.SNP 30, 900 28, Ivánka pri Dunaji
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

Združená stredná škola M.R. Štefánika
cesta SNP 1, 906 13, Brezová pod Bradlom
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3772 6 doprava, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 05 cestná doprava a preprava, 01 cestná a mestská doprava

Združená stredná odborná škola
T. Vansovej 1054/45, 020 32, Púchov
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 06 logistika v doprave

Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb
Cintorínska 4, 950 50, Nitra
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava, 01 cestná a mestská doprava

Združená stredná škola
SNP 2, 953 30, Zlaté Moravce
Kód a odbor: 3744 6 cestná doprava, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

Združená stredná škola dopravy a služieb
Jesenského 1, 940 62, Nové Zámky
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 05 cestná doprava a preprava, 01 cestná a mestská doprava

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
17. novembra 2579, 022 01, Čadca
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

Združená stredná škola dopravná
Zelená 2, 036 08, Martin - Priekopa
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3772 6 doprava
Zameranie: 05 cestná doprava a preprava, 05 kamiónová doprava

Združená stredná škola
Osvety 29, 010 04, Žilina-Bánová
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, 3772 6 doprava, 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

Združená stredná škola služieb
Zvolenská 83, 984 01, Lučenec
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava


SÚKROMNÉ A CIRKEVNÉ STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA.

SOU sv. Jozefa Robotníka

Rajecká 17, 010 01, Žilina
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava

SOU sv. Jozefa
Strojárenská 3, 040 01, Košice
Kód a odbor: 3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie: 01 cestná a mestská doprava


Zameranie logistika

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY.


SPŠ dopravná
Kvačalova 20, 821 08, Bratislava 2
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 06 logistika v doprave

SPŠ dopravná
Študentská 23, 918 45, Trnava
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 06 logistika v doprave

SPŠ dopravná
Sokolská 911/94, 960 01, Zvolen
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 06 logistika v doprave

SPŠ dopravná
Hlavná 113, 040 01, Košice
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 06 logistika v doprave


STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA.

SOU dopravné

Dopravná 51, 831 06, Bratislava
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 07 dopravná logistika

SOU železničné
Školská 66, 912 50, Trenčín
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 07 dopravná logistika

SOU železničné
Lieskovská cesta 2298/4, 960 03, Zvolen
Kód a odbor: 3759 4 komerčný pracovník v doprave
Zameranie: 07 dopravná logistika


ZDRUŽENÉ STREDNÉ ŠKOLY.

Združená stredná odborná škola

T. Vansovej 1054/45, 020 32, Púchov
Kód a odbor: 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
Zameranie: 06 logistika v doprave