obalová technika

monitor april 2023 13Názov: Potenciál RFID je zrejmý, zatiaľ ale nie príliš využitý
Autor: Tomáš Szmrecsányi
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Október – December 2022, 1214-4827
Jazyk: slovenský
Anotácia: Radiofrekvenčná identifikácia (RFID) hrá dôležitú úlohu v oblasti obalov pri optimalizácií procesov a časovej úspore. Napriek širokým možnostiam uplatnenia tejto technológie v praxi jej využívanie pokrivkáva. Prostredníctvom RFID tagov sa sledujú rôzne parametre tovaru ako aj podmienok, v ktorých sa nachádza. Mnoho firiem však stále využíva identifikáciu prostredníctvom 1D alebo 2D kódov. Je to z dôvodu vyššej ceny RFID technológie napriek ich postupnému zlacňovaniu. Výhodou RFID je možnosť prispôsobenia riešenia požiadavkám zákazníka. Upraviť možno dosah čítania a takisto ďalšie vlastnosti štítka, ktoré umožňujú identifikáciu viacerých položiek naraz zo vzdialenosti až 15 metrov. Tagy sú navyše odolné voči teplote, vode aj nepriaznivým poveternostným podmienkam.    
Kľúčové slová: RFID, tagy, obaly, identifikácia
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: apríl 2023

monitor april 2023 7Názov: Geis: ​Obalů již je dostatek, důvodem je však pokles poptávky spotřebitelů /Geis: Obalov už je dostatok, dôvodom je však pokles dopytu spotrebiteľov
Autor: LÁN
Vydavateľ: Dopravní noviny, 2023, 6, online, ISSN: 1210 - 1141
Jazyk: český jazyk
Anotácia: Napokon je všetkého dostatok – obalov, obalového aj výplňového materiálu. A navyše mierne zlacneli. Po trojročnom náročnom období je to príjemná správa pre všetky firmy, ktoré obaly pre svoj tovar potrebujú. Dôvody, prečo sa to zmenilo, však príliš pozitívne nie sú: menší dopyt spotrebiteľov aj firiem a celkový pokles ekonomiky. Turbulentné obdobie posledných rokoch vyústilo do radu problémov, ktoré majú za následok ochladnutie trhov a nižší dopyt spotrebiteľov. Najskôr obaly jednoducho neboli, alebo ich bolo málo, potom extrémne zdraželi. Aj pre manažérov výrobných firiem sa obaly stali veľkou témou, hoci ho doteraz nemuseli riešiť.
Kľúčové slová: náklady, obalové hospodárstvo, kríza, ekológia
Spracoval: Ing. Michal Loman, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: apríl 2023

 Názov: Přepravní obaly
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje rebríček výrobcov a dodávateľov prepravných obalov na logistický trh v ČR v roku 2011 podľa obratu z predaja obalov. Príspevok uvádza štruktúru ponuky prepravných obalov podľa typu obalových prostriedkov (až 28 kategórií). Analyzuje tiež účel použitia obalov konkrétnych predajcov pri kompletizácii, distribúcii a skladovaní tovarov.
Kľúčové slová: prepravný obal, obalový prostriedok, spôsob balenia, skladovanie, distribúcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Stroje pro co-packing
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam výrobcov a dodávateľov baliacich zariadení pre balenie pomocou fólií v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Príspevok analyzuje možnosti použitia jednotlivých typov fólií pre konkrétne zariadenia. Poskytuje aj informácie o výške obratu z predaja baliacich zariadení v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: stroj, fólia, dodávateľ, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Drátěný box – Gitterbox – zastaralé řešení nebo denní potřeba?
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na gitterboxy – drôtené obaly na prepravu a skladovanie. Článok je spracovaný formou prezentácie produktov spoločnosti JIPOCAR. Článok informuje o normách, ktoré musia boxy spĺňať, rozmeroch a ďalších špecifikáciách. Výhodou je vysoká životnosť. Viaceré organizácie realizujú použitie boxov formou prenájmu.
Kľúčové slová: gitterbox, obal, box, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Rolltejnery: Maximum informací pro správný výběr
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje rolltajnerom – ide o najrozšírenejší kovový obal v logistike, používaný hlavne v priemyselných podnikoch pri preprave a vychystávaní materiálov. Hlavnou prednosťou rolltajnerov je ľahký postup rýchleho zloženia a opätovného rozloženia, možnosť skladovania stohovateľných kontajnerov na sebe, a to v zloženom ako aj rozloženom stave. Štandardný rozmer kontajneru je 600 x 800 mm, výrobcovia sú schopní dodať takmer akýkoľvek rozmer, nosnosť býva zvyčajne dimenzovaná na 500 kg.
Kľúčové slová: rolltajner, obal, preprava, vychystávanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Karton v logistickém řetězci: Lehký, odolný a hlavně ekologický
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka lepenkových kartónovým obalov a ich použitiu v logistike. Autor v príspevku analyzuje vlastnosti tohto druhu obalu, jeho vzťah k životnému prostrediu. Uvádza, že až 70 % prepravných obalov je vyrobených z vlnitej kartónovej lepenky.
Kľúčové slová: obal, lepenka, kartón, vlastnosti, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Ceny pro skládací řešení
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 32
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka súťaže Obal roka 2012. Informuje o výsledkoch súťaže, obsahuje mená víťazov v jednotlivých kategóriách vrátane ich obalového riešenia. Novinkou ročníka bolo ocenenie DESIGN TOUCH 2012.
Kľúčové slová: obal, obalové riešenie, ocenenie, súťaž
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Obaly: Důraz na ekologičnost
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P4
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike obalov, materiálom pre ich výrobu, fyzikálnym podmienkam pri preprave a skladovaní tovarov, obalovému manažmentu ako aj spokojnosti zákazníkov. Článok tiež obsahuje inovácie v oblasti obalov v posledných rokoch vrátane konkrétnych príkladov.
Kľúčové slová: obal, plast, inovácia, fyzikálne podmienky, logistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Pronájem zaručuje bezstarostný servis palet
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Drevená paleta patrí medzi najčastejšie používané logistické prvky, pretože spĺňa aj najnáročnejšie požiadavky na prepravu. Na trhu sú žiadané aj plastové, a to z dôvodu väčšej odolnosti. V poslednom čase sa obchodné spoločnosti čoraz viac zaujímajú o prenájom obalov vrátane ich servisu, čo eliminuje starostlivosť o údržbu obalov, resp. paliet, ako aj nákladov na ich servis. Pre opravu paliet je možné použiť iba materiály, ktoré spĺňajú prísne predpisy.
Kľúčové slová: obal, paleta, prenájom, oprava, servis
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Oslnivý a praktický obal
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike obalov. Informuje o ocenených produktoch v rámci súťaže Obal roka 2012. Súčasťou súťaže bola aj špeciálna sekcia venovaná dizajnu obalov. Vzhľadom na úsporu nákladov v logistike sú výrobcovia obalov nútení vyvíjať sofistikované prepravné obaly. Pri obaloch pre spotrebiteľský tovar a potraviny sa vyžaduje hlavne praktickosť.
Kľúčové slová: obal, tovar, náklady, súťaž
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: 5. workshop future supply chain, tentokrát o obalech
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o konaní workshopu s názvom Shelf Ready Packaging, bol zameraný na obaly a organizovaný neziskovou organizáciou Česko-Slovenská iniciatíva ECR. Účastníkmi boli nadnárodné obchodné spoločnosti. Súčasťou workshopu bola aj prehliadka závodu na výrobu obalov THIMM.
Kľúčové slová: logistika, workshop, obaly, balenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Ako môžeme ušetriť náklady použitím vhodného obalu?
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Každá firma má záujem prezentovať sa vysokou kvalitou a štandardom vo všetkých svojich oblastiach činnosti, pričom ochrana výrobku pred poškodením patrí medzi najčastejšie požiadavky. Článok zdôrazňuje potrebu hľadania riešení, ktoré významne a dlhodobo znižujú náklady v celkom dodávateľskom reťazci, napr. použitím vhodného obalu.
Kľúčové slová: úspora, celkové náklady, znižovanie nákladov, obal, kontajner
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Obaly s označením antikorozní
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Antikorózne obaly sa využívajú hlavne v námornej doprave pre ochranu prepravovaného tovaru, majú uplatnenie i pri dlhodobom skladovaní. Článok sa venuje trendom v oblasti obalov s antikoróznymi účinkami. Venuje sa novej generácii obalov obsahujúcich inhibítory korózie na báze aktívnych fólií. Venuje sa tiež antikoróznym papierovým obalom.
Kľúčové slová: antikorózny obal, inhibítor korózie, fólia, papier
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Obaly: Firmy řeší hlavně finance
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje obalovému hospodárstvu, odborníci za problematický moment považujú prvotné investície. Prenájom obalov predstavuje alternatívu riešenia obalového hospodárstva. Pri špeciálnych druhoch obalov existuje na trhu aj variant, kedy obaly sú vo vlastníctve zákazníka, logistická spoločnosť zabezpečuje ich komplexný servis.
Kľúčové slová: obal, obalové hospodárstvo, investície, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Chlazené a pod kontrolou
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje obalom používaným pre prepravu tovarov pri preprave chladených a mrazených tovarov pri regulovanej teplote. Na meranie teploty počas prepravy od výrobcu k zákazníkovi sa kladie čoraz väčší dôraz, podmienky počas prepravy sú čoraz prísnejšie. Pri prepravách zásielok v boxoch so suchým ľadom je možné zaistiť teplotu až -75°C. Výhodou polystyrénových boxov je ich jednorazové použitie v porovnaní so samoregulačnými boxmi.
Kľúčové slová: obal, regulovaná teplota, preprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Automatický aplikátor etiket GBE – finalista soutěže o zlatý EMBAX 2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o inovovanom aplikátore etikiet GBE v rámci baliacej linky PACKAGING LIVE dodávaného firmou GABEN. Obrovskou výhodou je presnosť umiestnenia etikety s toleranciou desatín milimetra ako aj flexibilita použitia pre umiestňovanie samolepiacich etikiet rôznych veľkostí od 9 x 12 mm až po formát A4.
Kľúčové slová: baliaca linka, etiketa, aplikátor etikiet, označovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012

 Názov: Přepravní obaly
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje rebríček výrobcov a dodávateľov prepravných obalov na logistický trh v ČR v roku 2010 podľa obratu z predaja obalov. Príspevok uvádza štruktúru ponuky prepravných obalov podľa typu obalových prostriedkov (až 16 kategórií) a spôsobu balenia (7 kategórií). Analyzuje tiež účel použitia obalov konkrétnych predajcov pri kompletizácii, distribúcii a skladovaní tovarov.
Kľúčové slová: prepravný obal, obalový prostriedok, spôsob balenia, skladovanie, distribúcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Stroje pro co-packing
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam výrobcov a dodávateľov baliacich zariadení pre balenie pomocou fólií v ČR v roku 2010 podľa počtu zamestnancov. Príspevok analyzuje možnosti použitia jednotlivých typov fólií pre konkrétne zariadenia. Poskytuje aj informácie o výške obratu z predaja baliacich zariadení v rokoch 2009 a 2010.
Kľúčové slová: stroj, fólia, dodávateľ, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Obalový galavečer 2011
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 42
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o galavečere konanom pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Obal roku 2011. Článok obsahuje mená víťazov v jednotlivých kategóriách vrátane ich obalového riešenia. Príspevok v závere obsahuje aj informácie o požiadavkách a termínoch pre súťaž Obal roku 2012.
Kľúčové slová: obal, obalové riešenie, ocenenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012