terminológia a legislatíva

Podrobnejší obsah rubriky TERMINOLÓGIA A LEGISLATÍVA:

História logistiky
Anotácie textov k histórii logistiky a logistických systémov.

Slovník logistických pojmov
Abecedne zoradený slovník logistických pojmov, preklady pojmov do iných jazykov.

Normy a legislatíva
Prehlad noriem a právnych predpisov z oblasti logistiky platných v Slovenskej republike.