informatika v logistike

monitor maj 2023 10Názov: Dopyt po SSCC a pokročilej identifikácii rastie
Autor: David Čapek
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Január – Február 2023, 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Pri identifikácii tovaru naprieč logistickým reťazcom rastie tlak na ďalšie zavedenie SSCC kódov, ktoré umožňujú sledovanie tovaru, dodržiavanie metód riadenia tokov materiálov a podporujú konkurencieschopnosť firiem. SSCC alebo sériové číslo logistickej jednotky slúži k identifikácii logistických a prepravných jednotiek. Takto označené palety alebo kontajnery je možné sledovať a zdieľať tak podrobné informácie o zásielke pomocou EDI. Používatelia tak môžu efektívnejšie plánovať prebratie tovaru a kapacitu skladových priestorov. Dopyt po informáciách k využívaniu SSCC aktuálne značne rastie, pretože internetoví obchodníci objavili výhody takýchto kódov pri práci v skladoch a pri preprave. Veľké spoločnosti sú zväčša na pokročilejšej úrovni a hľadajú ďalšie možnosti pre automatizáciu procesov, kým tie menšie len zväčša začínajú s implementáciou nástrojov pre identifikáciu tovaru. Firmy by mali klásť väčší dôraz aj na svojich dodávateľov pre zaistenie jednoznačnej identifikácie.
Kľúčové slová: SSCC kód, logistická jednotka, identifikácia tovaru, logistický reťazec
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: máj 2023

monitor maj 2023 6Názov: Premiéra: Volvo Trucks testuje elektrické nákladné vozidlá na palivové články na verejných komunikáciách
Autor: PAV
Vydavateľ: Dopravní noviny, 2026, 9, online, ISSN: 1210 - 1141
Jazyk: český jazyk
Anotácia: Nákladné vozidlá s palivovými článkami na vodíkový pohon emitujúce iba vodnú paru budú dôležitou súčasťou produktového portfólia spoločnosti Volvo Trucks s nulovými emisiami výfukových plynov. Vozidlá teraz prešli dôležitým míľnikom – konkrétne boli testované na verejných komunikáciách. V minulom roku spoločnosť Volvo Trucks prvýkrát predstavila svoje elektrické nákladné vozidlá s palivovými článkami. Tieto nákladné vozidlá s nulovými emisiami výfukových plynov využívajú vodík na výrobu vlastnej elektriny na palube, môžu jazdiť na dlhšie vzdialenosti, vďaka čomu sú vhodné pre diaľkové prepravné úlohy.
Kľúčové slová: emisie, náklady, palivové články, elektrický pohon
Spracoval: Ing. Michal Loman , KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline 
Zaradené: máj 2023

monitor maj 2023 5Názov: Praha plánuje spoplatnenie vjazdu do centra pre tranzitnú dopravu
Autor: ČTK
Vydavateľ: Dopravní noviny, 2023, 9, online, ISSN: 1210 - 1141
Jazyk: český jazyk
Anotácia: Praha v spolupráci s prvou mestskou časťou plánuje spoplatnenie vjazdu do historického centra metropoly pre nerezidentov. Cieľom je obmedziť zvyšné prejazdy centrom a upokojiť dopravu. Na debate o doprave v Prahe 1 to včera povedali námestník primátora pre dopravu Zdeněk Hřib a starostka prvej mestskej časti Terézie Radoměřská. Opatrenie by podľa nich mohlo začať platiť začiatkom budúceho roka, o presných parametroch zatiaľ ide. V pláne je tiež obmedzenie návštevníckeho parkovania v centre.
Kľúčové slová: tranzitná doprava, logistika, spoplatnenie, náklady
Spracoval: Ing. Michal Loman, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: máj 2023

monitor april 2023 6Názov: Automatizace v dopravě může vyřešit nedostatek řidičů i zachránit životy / Automatizácia v doprave môže vyriešiť nedostatok vodičov aj zachrániť životy
Autor: LÁN
Vydavateľ: Dopravní noviny, 2026, 6, online, ISSN: 1210 - 1141
Jazyk: český jazyk
Anotácia:
Rozvíjajúca sa automatizácia v doprave má široké využitie. Menujme napríklad ochranu života vodiča v sťažených či nebezpečných podmienkach alebo riešenie nedostatku vodičov v prekladiskách či depách. V technologicky vyspelých krajinách ako USA, Izrael či Japonsko prebieha veľmi aktívny vývoj technológií pre diaľkové riadenie cestných vozidiel. V Českej republike sa výskumu v tejto oblasti venujú napríklad experti z Centra dopravného výskumu (CDV) a spoločnosť Roboauto. V rámci ich spoločného projektu vzniká riadiace stanovište operátora diaľkovo riadeného vozidla, ktorý predstavuje v praxi vysoko uplatniteľný produkt. Záujem oň prejavujú zákazníci ako v tuzemsku, tak najmä v zahraničí. Projekt podporila Technologická agentúra SR (TA SR) v programe Ministerstva Dopravy DOPRAVA 2020 čiastkou 20,4 milióna korún.
Kľúčové slová: automatizácia, technológia, diaľkové ovládanie, náklady
Spracoval: Ing. Michal Loman, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: apríl 2023

monitor marec 2023 6Názov: Digitalizace je konkurenční výhodou, integrace zvyšuje efektivitu / Digitalizácia je konkurenčnou výhodou, integrácia zvyšuje efektivitu
Autor: Timocom
Vydavateľ: Dopravní noviny, 2022, 2, (7), ISSN: 1210 - 1141
Jazyk: český jazyk
Anotácia: Digitalizácia prestupuje všetkými odvetviami a svoje miesto má aj v logistike. Firmy sú neustále nútené uvažovať nad zavádzaním automatizácií a moderných technológií, najmä pre úsporu nákladov a zefektívnenie procesov. Aké prínosy má pre dopravné a špedičné firmy digitalizácia logistiky? Aký význam má digitalizácia pre burzu prepráv alebo vyťažovania? Pozrime sa, ako na digitalizáciu nazerajú odborníci z firmy TIMOCOM. V dynamickom prostredí logistiky sa neustále zvyšujú nároky na kvalitu, flexibilitu a rýchlosť doručovania. Prevláda tlak na udržanie nákladov, aj keď sa zvyšujú objemy prepráv. Digitalizácia logistiky je tak pre dopravné a špedičné firmy skutočne naliehavou požiadavkou.
Kľúčové slová: digitalizácia, logistika, nákladná doprava, náklady
Spracoval: Ing. Michal Loman, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2023

monitor marec 2023 3Názov: Prínos umelej inteligencie v logistike je široký
Autor: Tomáš Szmrecsányi
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Január – Marec 2022, 1214-4827
Jazyk: slovenský
Anotácia: Moderné informačné technológie prinášajú mnoho výhod v klasickej aj reverznej logistike. Majú význam pri automatizácii skladových procesov, optimalizácii prepravy aj riadení autonómnych vozidiel. Drony sú schopné vykonávať inventúry v skladoch, čo proces nielen zefektívňuje, ale aj znižuje chybovosť a zvyšuje bezpečnosť. Vizuálna AI pomáha odhaľovať chyby a poškodenia na tovare alebo obaloch a pri vozidlách umožňuje ich automatické rozoznanie a vpustenie na nakládku a vykládku cez bránu. Systémy poháňané AI dokážu optimalizovať faktory reálneho sveta pre plánovanie trasy, čo prispieva k nižším nákladom na dodanie, dopravu a rýchlejším dodacím časom. Tradičné spôsoby sa však nedajú nahradiť len tak okamžite a celý proces adaptácie na novú technológiu si vyžaduje čas, zručnosti a trpezlivosť.
Kľúčové slová: AI, automatizácia, logistika, informačné technológie
Spracoval: Martin Zuzaniak, Ing. / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2023

 Názov: EDI: Od retailu po stavebníctvo
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 20 – 21
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: V dnešnej dobe i maloobchodné reťazce moderného typu sú bežne zamerané na elektronickú výmenu základných transakčných dokumentov so všetkými dodávateľmi. EDI je vhodné hlavne v oblastiach, kde dochádza k rýchlemu obehu tovaru a teda aj dokladov, alebo v oblastiach, kde existuje veľké množstvo dokladov voči relatívne malej skupinke obchodných partnerov. Článok zdôrazňuje výhody kombinácie EDI a SSCC kódov, ktoré urýchlia skladové operácie. Ich kombinácia prináša približne 30 %-né zrýchlenie pri príjme aj naskladnení.
Kľúčové slová: elektronická výmena dát, EDI komunikácia, SSCC kódy, skladové operácie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Dopravní informační systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 54
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov dopravných informačných systémov v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe počtu zamestnancov. Porovnanie obsahuje charakteristiky systémov jednotlivých dodávateľov z hľadiska monitoringu vozidiel a plánovania trás (9 kategórií) ako aj účelu požitia aplikácie (4 kategórie). Príspevok informuje aj o obchodných značkách dodávaných produktov a najvýznamnejších obchodných partneroch jednotlivých dodávateľov.
Kľúčové slová: dopravný informačný systém, softvér, monitoring vozidiel, plánovanie trás
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Systémové integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 51-53
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2011. Zoznam poskytuje aj informácie o moduloch pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb, ktoré sú členené do 7 skupín.
Kľúčové slová: logistika, modul, softvér, hardvér, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Řešení identifikace zboží
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 50
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Ide o zoznam dodávateľov techniky pre automatickú identifikáciu tovarov na trh v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Produkty sú členené do 10 skupín podľa druhu technológie, technického riešenia čítacích zariadení a softvérovej podpory. Rebríček informuje aj o obratoch dodávateľov z predaja v rokoch 2010 a 2011, dodávaných značkách softvérových a hardvérových riešení a hlavných obchodných partneroch dodávateľov.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, tovar, softvér, RFID, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Kontrola nad objednaným zbožím: Ostře sledované zásilky
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na sledovanie zásielok prostredníctvom track&trace technológie. Každá zásielka musí mať priradené jednoznačné číslo, pod ktorým je sledovaný jej pohyb. Čiarové kódy na zásielkach sú v systéme track&trace snímané pri ich podaní, v zberných prepravných uzloch a dodacích pobočkách, resp. poštách. Cez internetové portály dopravcov alebo kuriérskych spoločností môže zákazník sledovať pohyb a stav jeho zásielky.
Kľúčové slová: zásielka, informačný systém, sledovanie, portál, údaje, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Procesy bezpapírové komunikace se v praxi urychlili
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na elektronické dokumenty, ich archiváciu a podpisovanie. Venuje sa tiež overovaniu dokumentov a ich platnosti, ako aj autenticite a integrite. Článok charakterizuje aj tri skupiny noriem pre elektronický podpis.
Kľúčové slová: elektronický dokument, elektronický podpis, archivácia, platnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Cognex představil Xpand
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Cognex Corporation oznámila dostupnosť inovatívnej technológie k rozšíreniu zorného poľa pre svoje obrazové snímače čiarového kódu DataMan 300 s označením Xpand. Technológia umožňuje riešiť distribučné, balíkové a poštové aplikácie s menším počtom snímačov. Dochádza tiež k zvýšeniu rýchlosti čítania.
Kľúčové slová: identifikácia, snímač, zorné pole
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Hlasová technologie: Vyšší produktivita a přesnost
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka logistickej praxe. Autorka sa venuje zavedeniu hlasovej technológie v skladovaní. Technológia značky Vocollect priniesla írskej potravinárskej spoločnosti Glanbia zlepšenie procesov v skladovaní, produktivita v skladovaní potravín sa zvýšila o 60 %, u mliečneho sortimentu dokonca o 95 %, presnosť operácií v skladovaní vzrástla o 75 %. Medzi prínosy patrí aj zrýchlenie spracovania objednávok a jednoduchšie zvládanie sezónnych špičiek.
Kľúčové slová: hlasová technológia, produktivita, presnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Kurýři zrychlují aktivaci účtů: Banka chtěla jednoduché řešení
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax. Informuje o aplikácii pre smartphony, ktoré používajú kuriéri pri uzatváraní zmlúv s klientmi v teréne, ak sa zákazníci Equa bank rozhodnú využiť služby kuriéra pri poskytovaní produktov uvedenej banky. Až 45 % klientov využíva služby kuriéra. Napríklad otvorenie a aktivácia účtu je možná pri tejto aplikácii do 15-20 minút, pričom klasická aktivácia trvá 2 dni.
Kľúčové slová:
logistika, kuriér, smartphone, aplikácia, účet
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: MOTOROLA a U&SLUNO: hlasové technologie
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje využitiu hlasovej technológie v logistických a distribučných skladoch, prínosom je hlavne zvýšenie produktivity skladu, zníženie chybovosti, ale tiež zvýšenie bezpečnosti pri manipulácii, ako aj bezpečnosti celého skladu.
Kľúčové slová: hlasová technológia, skladovanie, logistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: IT: Ve jménu mobilních technologií
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P5
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje aplikácii FMS (Fleet Management System) v doprave a logistike. Sofistikované telematické riešenia umožňujú detailnú analýzu prevádzky vozidla vo vzťahu ku konkrétnemu vodičovi a konkrétnym podmienkam plánovanej a sledovanej prepravy. Článok obsahuje aj praktické skúsenosti spoločností C.S. CARGO a ESA. Trendom do budúcnosti je využívanie mobilných technológií.
Kľúčové slová: FMS, plánovanie trasy, sledovanie vozidla, dispečer, vodič
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Sofistikované sledování zásilek
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje IT pre sledovanie polohu a stavu zásielky. Navigačný systém v kombinácii s výhodami RFID automatickej identifikácie umožňuje rozšíriť identifikačný a lokalizačný systém na celý dodávateľský reťazec, čím dochádza k zrýchleniu a sprehľadneniu logistických procesov s externým presahom.
Kľúčové slová: navigačný systém, navigácia, sledovanie, RFID, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Kardex Remstar představuje nový SW Power Pick Global
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novej verzii softvéru Kardex Power Pick Global, ktorý bol predvedený na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne. Ide o verziu, ktorá pracuje na platforme Microsoft.net a oproti predchádzajúcej verzii má viac ako 45 nových funkcionalít. Systém má modulárnu štruktúru, čo umožňuje bezproblémové zmeny systému do budúcnosti podľa požiadaviek zákazníka.
Kľúčové slová: softvér, novinka, funkcie, modulárna štruktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Systémové integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 46-47
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2011. Uvádza aj ponuku modulov pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb.
Kľúčové slová: logistika, modul, hardvér, softvér
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013