história logistiky

Názov: 50. výročí vzniku Úmluvy CMR (50. výročie Dohovoru CMR)
Autor: JUDr. Václav Roubal
Zdroj: TRANSPORT Magazín, č. 11/2004, s. 15
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia, Bulletin Sdružení automobilových dopravců
Jazyk: český
Anotácia: Je tomu 50 rokov, čo skupina odborníkov z europských krajín, členských štátov OSN vytvorili mnohostrannú medzinárodnú platnú dohodu. Vzniknutý právny dokument ratifikovala postupne väčšina európskych štátov. Koncepcia Dohovoru CMR a jej konkrétne formulácie svojou vyváženosťou záujmou účastníkov zmluvného vzťahu boli tak zdárne, že aj po radikálnych zmenách ekonomických, madzinárodných, politických a cez búrlivý technický rozvoj spĺňali ustanovenia tohto dohovoru všetky požiadavky a nebolo nutné pristupovať k ich úprave.
Kľúčové slová: dohovor, ratifikácia, právny dokument, medzinárodná dohoda
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD