normy a legislatíva

ZOZNAM SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM

DOPRAVA

Zdroj: Zoznam slovenských technických noriem, (s aktualizáciou stav k 1.7.2007), SÚTN Bratislava, 2002

Všeobecná trieda

1 STN 01 8020
Dopravné značky na pozemných komunikáciách

2 STN 01 8500
Základné názvoslovie v doprave

3 STN 01 8505
Cestovné poriadky verejnej osobnej dopravy. Značky.

4 STN 01 8510
Názvoslovie služobného odvetvia železničnej dopravy a prepravy. Dopravná prevádzka.

5 STN P ENV 13106 (01 8520)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Slovník dopravných a cestnovných údajov DATEX.

6 STN 01 8521
Názvoslovie cestnej dopravy a prepravy

7 STN P ENV 12253 (01 8525)
Telematika v cestnej doprave a preprave (RTTT). Vyhradená komunikácia krátkeho dosahu (DSRC) pomocou majákového vozidla. Fyzikálna úroveň na báze nosiča 5,8 GHz.

8 STN P ENV 12313-1 (01 8527)
Dopravné a cestné informácie (TTI).Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 1: Kódovací protokol pre rádiový datasystém. Kanál dopravných informácií (RDS-TMC)

9 STN P ENV 12313-2 (01 8527)
Dopravné a cestné informácie (TTI).Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 2: Kódy udalostí a informácií pre rádiový datasystém. Kanál dopravných informácií (TMC)

10 STN P ENV 12313-4 (01 8527)
Dopravné a cestné informácie (TTI).Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 4: Kódovací protokol pre rádiový datasystém. Kanál dopravných informácií (RDS - TMC). RDS - TMC užívajúci ALERT Plus a ALERT C.

11 STN P ENV 12314-1 (01 8528)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidla a jeho vybavenia.
Časť 1: Odkazy na zostavu a názvoslovie

12 STN P ENV 12315-1 (01 8529)
Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované komunikáciou krátkeho dosahu.
Časť 1: Špecifikácia údajov o cestovnej trase, ktoré sprostredkúvajú krajnicové signalizačné zariadenia jednotlivým vozidlám (krajnica-vozidlo)

13 STN P ENV 12315-2 (01 8529)
Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované komunikáciou krátkeho dosahu.
Časť 2: Špecifikácia údajov o dopravnej situácií, ktoré sprostredkúvajú krajnicové signalizačné zariadenia stredisku na spracovanie údajov o dopravnej situácií (krajnica-vozidlo)

14 STN P ENV 12694 (01 8535)
Verejná preprava. Cestné vozidla. Rozmerové požiadavky na premenlivé vonkajšie elektronické označovanie

15 STN P ENV 12795 (01 8538)
Telematika v cestnej doprave a preprave (RTTT). Vyhradená komunikácia krátkeho dosahu (DSRC)
pomocou majákového vozidla. Úroveň prepojenia údajov. Prístupový kanál a ovládanie spojenia

16 STN P ENV 12796 (01 8539)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Verejná preprava. Označovanie cestovných lístkov.

17 STN P ENV 12798 (01 8540)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Verejná preprava. Neinteraktívne dynamické informácie
pre cestujúcich.

18 STN P ENV 12834 (01 8545)
Telematika v cestnej doprave a preprave (RTTT). Vyhradená komunikácia krátkeho dosahu (DSRC). Rovina použitia

19 STN P ENV 12896 (01 8549)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Verejná preprava. Model odkazov na údaje.

20 STN 01 8551
Názvoslovie mestskej hromadnej dopravy

21 STN P ENV 13093 (01 8555)
Verejná preprava. Cestné vozidla. Požiadavky na ovladaciu dosku mechanického rozhrania pre vodiča. Minimálny dispej a parametre klávesnice.

22 STN P ENV 13149-1 (01 8557)
Verejná preprava. Vozidlový park v cestnej doprave a systémy riadenia. Časť 1: Definovanie WORLDFIP-u a pravidlá použitia pre palubný prenos údajov

23 STN P ENV 13149-2 (01 8557) Verejná preprava. Vozidlový park v cestnej doprave a systémy riadenia. Časť 2: Špecifikovanie kábelovania WORLDFIP-u.

24 STN P ENV 13149-4 (01 8557)
Verejná preprava. Vozidlový park v cestnej doprave a systémy riadenia. Časť 4: Všeobecné pravidlá pre vozidlá s prenosom v CANopen.

25 STN P ENV 13149-5 (01 8557) Verejná preprava. Vozidlový park v cestnej doprave a systémy riadenia. Časť 5: Špecifikovanie kábelovania CANopen.

26 STN P ENV 13372 (01 8559)
Telematika v cestnej doprave a preprave (RTTT). Vyhradená komunikácia krátkeho dosahu (DSRC). Profily DSRC pre použitie v RTTT.

27 STN P ENV 13777 (01 8561)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Špecifikácia DATEX na výmenu údajov medzi informačnými strediskami na spracovanie dopravných a cestovných údajov.

28 STN P ENV ISO 14815 (01 8566)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidiel a vybavenia. Špecifikácia systému.

29 STN P ENV ISO 14816 (01 8567)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidiel a vybavenia.
Štruktúra číslovania a údajov.

30 STN P ENV ISO 14904 (01 8569)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatické zhromažďovanie poplatkov (AFC).
Špecifikácia rozhrania pre podmienky zúčtovania účastníkov systému

31 STN P ENV ISO 14906 (01 8571)
Telematika v cestnej doprave a preprave (RTTT). Elektronické zhromažďovanie poplatkov (EFC).
Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu.

32 STN P ENV ISO 14907-1 (01 8572)
Telematika v cestnej doprave a preprave (RTTT). Elektronické zhromažďovanie poplatkov (EFC).
Skúšobné metódy pre vybavenie užívateľa a pevné vybavenie. Časť 1: Opis skúšobných metód (ISO/TR 14907-1:2000)

Baníctvo

33 STN 44 5403
Banská doprava. Narážacie zariadenie. Technické požiadavky