24. 2. 2023

systemy logistiky logo mini

februar 2023 12Komplexná logistická služba je akýsi teoretický koncept ideálneho produktu

Komplexná ponuka zo strany logistických firiem by mala obsahovať základ, a to najmä end-to-end riešenie, presne zodpovedajúci dopytu klientov v danej cieľovej skupine. A k tomu ponúkať niečo navyše, napríklad využitie robotizácie alebo nástrojov umelej inteligencie či vlastné softvérové ​​riešenia.

Kľúčové služby by mal dodávateľ logistických služieb zaisťovať vlastnými silami a len tie nadstavbové s pomocou subdodávateľov. Viacero spoločností uprednostňuje pre strategickú spoluprácu jedného logistického dodávateľa, samozrejme, pokiaľ je dostatočne motivovaný dodávať dobré služby. Prečo? Lebo bude náročnejšie takého partnera prípadne vymeniť. Pokiaľ dokáže profesionálne ponúknuť všetky kľúčové procesy, ktoré chcú klienti, tak tí už nemusí mnohé z nich outsourcovať inam. Ako pripomenie Petr Jahoda, konateľ spoločnosti Resultful, z hľadiska zákazníka je ľahšie riadenie dodávateľa pokiaľ ide len o jedného partnera a v prípade problémov dodávatelia nemôžu hádzať zodpovednosť z jedného na druhého.

Zobraziť celý článok.

24. 2. 2023

systemy logistiky logo mini

februar 2023 11Spoločnosť FM Logistic nasadila roboty pre logistické služby

FM Logistic a IKEA začínajú novú kapitolu spolupráce v oblasti skladovania a logistických služieb pre segment e-commerce. Prvýkrát v Poľsku bude sklad vybavený robotmi od spoločnosti Locus Robotics, ktoré budú podporovať spracovanie objednávok balíkov z celej krajiny. Ide o najväčšiu implementáciu automatizácie logistických procesov v spoločnosti FM Logistic v strednej Európe a ďalší krok v rozvoji omnichannelu IKEA v Poľsku.

V sklade FM Logistic sa po prvýkrát v Poľsku na spracovanie objednávok použilo 46 asistenčných robotov od americkej spoločnosti Locus Robotics – v podstate ide o jediné riešenie na trhu, ktoré plne spolupracuje s ľuďmi. Zároveň ide o prvé nasadenie robotov druhej generácie na svete.  Ich nosnosť sa zdvojnásobila na 36 kg a umožňuje im pripraviť štyri objednávky súčasne a zároveň tak pomáhať zamestnancom skladu pri kompletizácii.

Zobraziť celý čklánok.

23. 2. 2023

reliant logo male

februar 2023 10Doba je nevyzpytatelná a je nutné být připraven na všechno


Úloha obalu se v současné době stále více proměňuje. Obal již neslouží pouze k ochraně výrobku, ale získává další nové funkce, stává se nosičem informací, reklamním poutačem a často také dostává „druhý život“. Optimalizace obalu pak může představovat prostor pro významné úspory. V souvislosti s trendem udržitelnosti jsou však na obaly, respektive jejich výrobce, kladeny stále vyšší nároky
.

Kam směřuje vývoj obalů? Jak skloubit požadavky zákazníků s nároky na udržitelnost? Jakou roli hrají nejmodernější technologie v obalovém průmyslu? Na tyto a další otázky odpovídal Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM pack’n’display.

Zobraziť celý článok.

23. 2. 2023

transport logo

februar 2023 8KODYS – vychystávanie a pohyb v sklade


Trendy modernizácie skladov, ich lepšieho priestorového využitia, zefektívňovania logistických a pracovných úkonov s využitím nových technológií sú v konkurenčnom prostredí nevyhnutnosťou a prakticky stálym rozvojovým procesom.

Popri skladovaní a registrácii tovarov patria vychystávanie a pohyb v sklade k dôležitým činnostiam, ktoré sú stále pod veľkým vplyvom ľudského faktora, a teda aj možnej chybovosti. Zvyšovanie efektivity práve týchto činností môže mať zásadný vplyv na efektivitu, ktorá sa dá správnym nasadením procesov a technológií zvýšiť až v dvojciferných percentách.

Zobraziť celý článok.

16. 2. 2023

reliant logo male

februar 2023 9AutoSAP reaguje na dramatické zpřísnění limitů emisí CO2 pro těžká vozidla a urychlené zavádění elektrických pohonů


Automobilový průmysl snad nikdy v historii nebyl v tak komplikované situaci jako nyní. Mimo výpadky ve výrobě, dané přetrvávajícím globálním nedostatkem čipů či dopady vysokých cen energií a materiálů, jsou výrobci vozidel doslova zahlceni nadměrným množstvím příchozí evropské legislativy.


Včera představila Evropská komise revizi limitů emisí CO2 pro těžká vozidla (nákladní automobily a autobusy). Nová pravidla upravují stávající nařízení EU 2019/1242, které stanovilo vůbec první emisní normy skleníkových plynů v EU pro nová těžká vozidla. Podle dosavadního rámce měli výrobci zajistit, aby nově vyrobená těžká vozidla od roku 2030 vypouštěla o 30 % méně emisí CO2 než v roce 2019, přičemž od roku 2025 je stanoven přechodný cíl -15 %. Evropská komise však nyní, necelé 3 roky po jeho stanovení, stávající cíl od roku 2030 zásadně zpřísňuje a současně stanovuje cíle nové. Pro 2040 je cíl dokonce 90 % snížení emisí. Návrh tak fakticky razantně zrychluje zavádění elektromobility, ať již bateriové či vodíkové.

Zobraziť celý článok.

16. 2. 2023

transport logo

februar 2023 7Sklad s pohľadom do budúcnosti

Jeden z prvých plne automatizovaných skladov na Slovensku má ZKW Krušovce.

Plne automatizované skladové prevádzky sú na Slovensku zatiaľ skôr ojedinelé. Dá sa povedať, že sme u nás trochu pozadu za západnými európskymi krajinami. Za hlavné faktory, prečo je to tak, odborníci na intralogistiku označujú opatrnosť z nepoznaného a nevyhnutnosť vyššej investície. Pritom automatizácia skladu je skvelé riešenie na roky vopred, keď sa postupne zainvestované peniaze nielen vrátia, ale veľkou výhodou je citeľné znižovanie nákladov na energie či pracovnú silu. Jedným z veľkých pilotných projektov plnej automatizácie na Slovensku sa môže pochváliť spoločnosť ZKW Krušovce, ktorá stavila na profesionalitu expertov spoločnosti STILL Slovensko.

Zobraziť celý článok.

10. 2. 2023

systemy logistiky logo male

februar 2023 6ROZHOVOR – Marian Smik: Význam logistiky počas energetickej krízy výrazne narastá

Batérie a dnes už aj vodík silne hýbu logistikou. Ba čo viac, ich kombinácia ponúka mnoho benefitov pre dodávateľov i využívateľov logistických služieb. O budúcnosti batérií a vodíka sme hovorili s predsedom Slovenskej batériovej aliancie Mariánom Smikom, ktorého na túto pozíciu zvolili v roku 2019, keďže sa snažil robiť reálne veci v batériovom systéme vo firme, kde pôsobil.

Ako vnímate svet logistiky z vášho uhľa pohľadu?

Logistika zohrávala vždy dôležitú úlohu. Počas energetickej krízy jej význam narastá. Častokrát to nie je len o tom, ako rýchlo mi príde tovar a počítame čas v minútach. Dnes je potrebné riešiť primárne otázku, či vôbec príde požadovaný tovar.

Zobraziť celý článok.

9. 2. 2023

reliant news logo

februar 2023 5Ministr Kupka: Emisní norma Euro VII je pro ČR nepřijatelná


Ministerstvo dopravy se nebrání snižováním emisí a kladení důrazu na zlepšení životního prostředí. Nová emisní norma Euro VII však v současné podobě může podle ministra dopravy Kupky /ODS/ poškodit český i evropský automobilový průmysl a může tak mít dalekosáhlé negativní dopady.


Ministr dopravy Martin Kupka /ODS/ vyslovil odmítavý postoj po setkání se zástupci Škody Auto, IVECO Busu, Sdružením automobilového průmyslu a Sdružením dovozců automobilů. O změně emisní normy a předložení konkrétních argumentů proti zavedení v současné podobě bude ministr Kupka jednat v Bruselu s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem.

Zobraziť celý článok.

9. 2. 2023

reliant news logo

februar 2023 4Recesii sa vyhneme, inflácia na ústupe


Slovenská ekonomika sa v tomto roku recesii vyhne. Pričinili sa o to najmä zastropované ceny energií a čerpanie zdrojov z EÚ. Rast HDP bol v minulom roku napriek dvojcifernej inflácii na úrovni 1,7 %. K ekonomickému vývoju pozitívne prispeli aj investície, ktoré boli počas pandémie odkladané.


HDP na Slovensku bude mať stúpajúcu tendenciu aj v tomto roku, keď narastie o 1,3 %. Dobrou správou je, že inflácia začína postupne klesať, čo zlepšuje výhľad rastu ekonomiky. V budúcom roku spomalí inflácia na 5,3 percenta a do roku 2026 sa vráti k dvom percentám. Podľa makroekonomickej prognózy sa tak zmierni rast cien potravín, tovarov a neskôr aj služieb. Ceny pohonných hmôt budú v najbližších rokoch dokonca klesať. Na druhej strane však treba očakávať zvýšenie cien energií. Kým pri elektrine predpokladáme, že v súlade s memorandom o porozumení so Slovenskými elektrárňami sa cena v roku 2024 bude vyvíjať podobne ako v tomto roku, pri plyne a teple zastropovanie platí len na rok 2023.

Zobraziť cleý článok.

9. 2. 2023

transport logo

februar 2023 3cargo-partner robí významné kroky k udržateľnosti

Ako súčasť komplexnej stratégie udržateľnosti cargo-partner zameranej na zníženie environmentálnej stopy svojej organizácie, poskytovateľ prepravy a logistiky už urobil veľké pokroky v znižovaní spotreby papiera vo svojich kanceláriách po celom svete.

cargo-partner robí významné kroky smerom k „bezpapierovej kancelárii“. Za posledných niekoľko rokov spoločnosť digitalizovala a prepracovala množstvo obchodných procesov, od operácií leteckej a námornej prepravy až po fakturáciu a colnú dokumentáciu.

Zobraziť celý článok.

2. 2. 2023

reliant news logo

februar 2023 2Vodíková budúcnosť


Kým v dnešnej dobe sa v súvislosti s budúcnosťou dopravy a spĺňaním najrôznejších environmentálnych cieľov všade skloňuje elektromobilita, vzhľadom na jej úskalia však nie je jediným smerom, ktorým prebieha výskum. Ako sľubný variant sa ukazuje aj vodík, ktorému však – možno neoprávnene – nie je venovaná až taká pozornosť v debate o plnení najrôznejších environmentálnych cieľov.


Benzín a nafta sú čoraz menej in – z veľkej časti pre snahu o znižovanie emisií uhlíka, ale sčasti aj pre geopolitické udalosti na svetovej scéne. Zdražovanie či nedostatok fosílnych palív neovplyvňuje prevádzkovateľov dopráv len priamo, ale také naftové motory môže ovplyvňovať aj nepriamo, a to napríklad prostredníctvom AdBlue krízy. Z rôznych dostupných možností pohonných látok sa pritom vodík používa relatívne málo, a to najmä v mestskej hromadnej doprave, i keď je overené aj jeho použitie v intralogistike. Medzi najväčšie problémy pri rozširovaní jeho použitia patria chýbajúca infraštruktúra, ale aj fakt, že kým pri použití vodíkových palivových článkov vzniká len vodná para, pri výrobe vodíka môžu vznikať nežiaduce emisie oxidu uhličitého.

Zobraziť celý článok.

2. 2. 2023

reliant news logo

februar 2023 1Roste zájem o kombinované přepravy v rámci Evropy


V loňském roce rostla obliba kombinované dopravy v rámci Evropy a tento trend nadále pokračuje. V případě společnosti PST CLC Mitsui-Soko vloni došlo ke zhruba padesátiprocentnímu nárůstu objemu kombinovaných přeprav oproti roku 2021. To, jak se bude v tomto směru vyvíjet situace v roce 2023, bude záležet na vývoji ceny elektrické energie.


„Firmy vlivem různých faktorů, například kvůli nedostatku řidičů, přicházejí na to, že je kombinovaná přeprava vhodným řešením, i když nemusí vždy jít o úplně nejlevnější variantu. Zájmu o kombinované přepravy pomohla i situace týkající se Velké Británie, tedy Brexitu. Kombinovaná přeprava může znamenat jednodušší přechod hranic,“ říká Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

Zobraziť celý článok.

27. 1. 2023

systemy logistiky logo male

januar 2023 15Kongres Samoška: jedinečné stretnutie slovenského obchodu

Využite tohtoročnú jedinú príležitosť, kde máte na jednom mieste možnosť osloviť 300 slovenských obchodníkov a ich dodávateľov a ponúknuť im modernú logistiku. Cieľom akcie je pomôcť domácim maloobchodníkom lepšie čeliť ostrej konkurencii na trhu. 21. kongres Samoška sa koná už 22. – 23. marca 2023 v DoubleTree by Hilton Košice.

Zložitá doba, v ktorej žijeme, sprevádzaná infláciou, rastúcimi nákladmi, stúpajúcimi cenami tovaru i služieb, ale aj celkovou neistotou, si vyžaduje prehodnotiť zaužívané návyky ​​​a hľadať nové príležitosti. Ako si udržať zákazníkov alebo získať nových aj v tejto situácii? Odborný program sa tento raz ponesie v duchu hesla Odkrojte si väčší kus koláča​​​​​​​!

Zobraziť celý článok.

27. 1. 2023

systemy logistiky logo male

januar 2023 14Minulý rok skončil pre mnohé logistické firmy v zelených číslach

Nedostatok vodičov, vysoká inflácia, skokový rast cien palív a energií, ale taktiež problémy s kapacitami, a s tým spojenými oneskoreniami prepravy – nielen tieto faktory v posledných rokoch ovplyvnili odvetvie logistiky. Týmto negatívnym vplyvom sa všal firmy dokázali ubrániť a rok 2022 pre mnohé z nich skončil v zelených číslach. Ak však v roku 2023 zainvestujú do technologických inovácií, ktoré sú v tomto odvetví už nutnosťou, očakáva sa pozitívny vývoj v budúcnosti. Prognóza stability môže taktiež znamenať príležitosť pre investorov a akcionárov v tomto sektore.

Spoločnosť, ktorá chce mať efektívnu prevádzku a držať sa na špičke trhu, potrebuje prvotriedne logistické systémy. Práve tie zaistia plynulú prevádzku, optimalizujú výkon a dokážu znížiť náklady. Logistické procesy sa totiž už nespájajú len s dopravou. Využívané sú tiež v priemysle, retaile a obchodných centrách, v hoteloch či iných komerčných budovách. A aké technológie sú budúcnosťou logistiky? Hlavne tie automatizované a digitalizované.

Zobraziť celý článok.

27. 1. 2023

systemy logistiky logo male

januar 2023 13Až 1,5 milióna balíkových zásielok doručila Slovenská pošta v decembri 2022

Slovenská pošta doručila počas decembra 2022, kedy vrcholila vianočná prevádzka, približne 1,5 milióna balíkových zásielok, čo predstavuje cca 100-tisíc zásielok denne. Pri vyzdvihovaní zásielok z BalíkoBOXov zaznamenala pošta medziročný nárast o takmer 27 percent.

Ako poznamenáva Iveta Dorčáková, hovoryňa Slovenskej pošty, ich prioritou je doručiť zásielky spoľahlivo, bezpečne a včas priamo k adresátom. Najväčší záujem o balíkové zásielky je podľa nej už štandardne v novembri a decembri práve v spojitosti s predvianočnými nákupmi.

Zobraziť celý článok.

26. 1. 2023

reliant news logo
januar 2023 12Jak zvýšit produktivitu a ušetřit až 90 % skladového prostoru pomocí automatizovaného skladového systému?


Adoz, s.r.o. je jedním z největších distributorů ložisek a strojních součástí. Společnost sídlí v České republice, kde má vlastní CNC výrobu. Během projektu stěhování investovala společnost Adoz do automatizovaných skladových systémů Kardex Shuttle, aby zvýšila produktivitu skladu a nahradila neefektivní skladovací systémy využívající standardní paletové regály a police.

Zlepšení skladových procesů

Před přestěhováním byla společnost Adoz omezena kapacitou skladu, zastaralým systémem skladování a neefektivními manuálními pracovními postupy. Provoz byl náročný kvůli nedostatku prostoru pro vychystávání jednotlivých objednávek a značné množství ruční manipulace s objednávkami, včetně lezení po žebřících. Společnost Adoz chtěla vytvořit bezchybné zásobování výroby přímým propojením skladu s výrobou. Potřebovali efektivní systém pro vychystávání komponentů jak pro interní potřeby, tak pro přímý prodej koncovým zákazníkům.

Zobraziť celý článok.

26. 1. 2023

transport logo

januar 2023 11ARRIVA bude testovať novú technológiu bŕzd

ARRIVA bude na Slovensku testovať novú technológiu bŕzd pre zvýšenie kvality ovzdušia a udržateľnosti verejnej dopravy.

Spoločnosť ARRIVA bude na Slovensku a v Taliansku testovať brzdné systémy s cieľom zvýšiť kvalitu ovzdušia na autobusových zastávkach a v hustej premávke. Ide o súčasť európskeho projektu RE-BREATH. Cieľom je získať viac informácií o mikročasticiach PM10 vznikajúcich pri brzdení autobusov na zastávkach, znížiť mieru opotrebovania bŕzd a predĺžiť životnosť brzdového systému v porovnaní s tradičnými riešeniami, čo prispeje k zvýšeniu udržateľnosti verejnej dopravy.

Zobraziť celý článok.

23. 1. 2023

systemy online logo male

januar 2023 10České firmy plánují investovat především do digitalizace výroby, logistiky a zákaznické zkušenosti


České firmy očekávají změny na trhu a plánují na ně reagovat mimo jiné digitalizací. To vyplývá ze studie společnosti SAP založe­né na průzkumu Ipsos mezi dvěma sty vedoucími pracovníky ve firmách v České republice s více než padesáti zaměstnanci. 62 % z nich si myslí, že se jejich odvětví do tří let výrazně promění a do digitalizace se podniky chystají do roku 2025 investovat 61 miliard korun. Plánují především investice do digitalizace výroby (25 %), logistiky (23 %) a zákaznické zkušenosti (16 %). I přes stále nízkou nezaměstnanost a nedostatek kvalifikovaných pracovníků plánuje pouze 9 % českých firem nejvíce investovat do digitalizace HR.


České firmy mají ještě dlouhou cestu k naplnění cíle Digitální dekády Evropské unie, aby 75 % z nich využívalo do roku 2030 moderních technologií, jako je umělá inteligence, big data nebo cloud. Už dnes si ale uvědomují, že musí modernizovat své fungování. Téměř polovina z nich digitalizovala většinu svých základních procesů a dalších 48 % již začalo a plánuje pokračovat.

Zobraziť celý článok.

19. 1. 2023

transport logo

januar 2023 9Nový Eurohub spoločnosti Raben posilňuje spojenie

Spoločnosť Raben Logistics Czech otvára unikátny logistický uzol, ktorý zaistí nadštandardné spojenie medzi strednou Európou a Nemeckom.

Moderné prekladisko vyrástlo v Rokycanoch neďaleko Plzne v bezprostrednej blízkosti diaľnice D5. Denne odbaví 33 priamych spojení do Nemecka a späť a klientom zaručí najrýchlejší čas doručenia na trhu.
„Eurohub Rokycany predstavuje bránu medzi krajinami strednej a východnej Európy a západnou Európou, ktorá poskytuje rýchlejšie a pravidelnejšie spojenie pre medzinárodný tok tovaru,“ hovorí Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group. „Vďaka tejto bráne môžeme aj v tejto neistej dobe zaistiť obchod našich zákazníkov tým, že im ponúkneme konkurencieschopné riešenia šité na mieru.“

Zobraziť celý článok.

18. 1. 2023

systemy online logo male

januar 2023 8Volbou lepšího způsobu skladování a optimalizací manipulace mohou výrobní podniky výrazně snížit náklady


Každá výrobní firma manipuluje se zásobami nakupovaných surovin a materiálů, s polotovary a s hotovými výrobky. Složitost manipulace stoupá s četností artiklů a s nemožností standardních balení (rozměrné artikly, mixované artikly v balení apod.). Firmy musí neustále řešit skladovací prostory, rozmístění zásob a jejich ochranu proti degradaci. To vše stojí velké peníze. Volbou lepšího způsobu skladování a optimalizací manipulace lze tyto náklady výrazně snížit.


Pojďme se nejprve podívat, jak mohou vypadat skladovací prostory. Skladem může být prostor mezi budovami, hala, místnost, silo, nádrž nebo konkrétní pozice v regálu či šuplík. Většinou potřebujeme šetřit místem, takže stavíme specializované sklady. Obvykle využíváme regálové sklady, které se dělí na policové (běžné police pro ukládání zásob volně, v boxech či přepravkách), konzolové (pro dlouhé a objemné zboží) a paletové (pozice rozměrově uspořádané pro normované palety).

Zobraziť celý článok.