prognózovanie, modelovanie

monitor maj 2023 9Názov: Budúcnosť špekulatívnej výstavby je u nás sľubná
Autor: Tomáš Szmrecsányi
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Január – Marec 2023, 1214-4827
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pojem špekulatívna výstavba zahŕňa najmä výstavbu hál bez jasného budúceho nájomcu. Ich výhodou je rýchla reakcia na dopyt budúcich nájomcov a skrátenie času na realizáciu a implementáciu ich projektu. Nevýhodou je riziko nepredvídateľnosti trhu a možnosť obsadenia haly v inom čase, ako predpokladal investor v rámci projektu. Takýto typ stavby je vhodný pre tých, ktorí preferujú skladovanie bez špeciálnych úprav priestorov. Ochota ísť do špekulatívnej výstavby je limitovaná a veľkú úlohu hrá cena peňazí, výška úrokových sadzieb, inflácia a ceny a dodacie lehoty stavebných materiálov. Navyše, nie každý developer si môže dovoliť stavať špekulatívne, pretože to vyžaduje značnú znalosť trhu aj dostatočný kapitál. V mnohých prípadoch sa však veľmi rýchlo prenajala väčšina priestorov takýchto stavieb, napríklad v GLP Parku v Senci a Brne. Taktiež mnoho ďalších spoločností ako Prologis, CTP alebo P3 takýto typ stavieb realizuje alebo o nich uvažuje do budúcnosti.
Kľúčové slová: špekulatívna výstavba, developeri, logistický park, nájomca
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: máj 2023

monitor maj 2023 7Názov: Dopravcovia: Vyššia sadzba spotrebnej dane z nafty zníži konkurencieschopnosť českých dopravcov
Autor: LÁN
Vydavateľ: Dopravní noviny, 2023, 8, online, ISSN: 1210 - 1141
Jazyk: český jazyk
Anotácia: Vláda rozhodla o skrátení obdobia platnosti zníženej sadzby spotrebnej dane z nafty. Namiesto konca tohto roka sa má sadzba dane zvýšiť o 1,50 Kč z litra nafty už k 1. júlu. Minuloročné zníženie dane, ktorým vláda reagovala na vysoké ceny pohonných hmôt a chcela ním podporiť konkurencieschopnosť českých dopravcov sa pozitívne prejavilo na výkonnosti odboru a štátu sa vrátilo aj ekonomicky. Uviedol to hovorca Združenia ČESMAD Bohemia Martin Felix.
Kľúčové slová: náklady, spotrebná daň, kríza, konkurencieschopnosť
Spracoval: Ing. Michal Loman, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: máj 2023

monitor marec 2023 8Názov: Do roku 2025 bude v Česku 12 vodíkových čerpacích stanic / Do roku 2025 bude v Českej republike 12 vodíkových čerpacích staníc
Autor: ČTK
Vydavateľ: Dopravní noviny, 2023, 2, online, ISSN: 1210 - 1141
Jazyk: český jazyk
Anotácia: Do roku 2025 by malo v Čechách fungovať 12 vodíkových čerpacích staníc o päť rokov neskôr ich bude 40. Na dobíjaciu a plniacu infraštruktúru má Česko pripravených šesť miliárd korún a vo fáze schvaľovania je teraz 11 vodíkových plničiek. Počas otvorenia prvej verejnej čerpacej stanice spoločnosti Orlen Unipetrol v Prahe na Barrandove to uviedol minister dopravy Martin Kupka. Orlen Unipetrol chce mať do roku 2030 v Česku celkom 28 čerpacích staníc a dva vodíkové distribučné terminály pre železničnú dopravu v Litvínove a Neratoviciach. Ďalšiu čerpaciu stanicu chce do niekoľkých mesiacov otvoriť práve v Litvínove.
Kľúčové slová: vodík, čerpacia stanica, nákladné vozidlo,biopalivo
Spracoval: Ing. Michal Loman, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2023

monitor marec 2023 4Názov: V blízkej dobe nie je elektromobilita v nákladnej doprave reálna
Autor: Tomáš Szmrecsányi
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Január – Marec 2022, 1214-4827
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pri elektromobilite v slovenských podmienkach prevládajú skôr negatíva ako nevybudovaná infraštruktúra na dobíjanie alebo nedostatočný dojazd. Dopravcovia preto hľadajú ďalšie alternatívne pohony šetrné k životnému prostrediu. Ako alternatívne možnosti existujú LNG, CNG a vodíkový pohon, kde je však potrebné doriešiť bezpečnosť technológie. Ako vozidlá s nulovými emisiami môžu byť použité elektrické vozidlá na batériový pohon alebo nákladné vozidlá na vodíkové palivové články. Elektrický pohon je výhodný pre trasy s častým rozbiehaním a zastavovaním pri ktorom sa využije rekuperácia energie. Zásadné výhody elektromobilov však stále vyvažujú ich hlavné nedostatky a to nízky dojazd a dlhé nabíjanie. Všetci veľký výrobcovia ťahačov sa preto zaoberajú inou alternatívou a tou je vodík, kde je spôsob prevádzky podobný naftovým motorom. Hlavnou prekážkou v rozvoji vodíkových pohonov je chýbajúca infraštruktúra plniacich staníc, kvôli vysokým nárokom na manipuláciu.
Kľúčové slová: elektromobilita, nákladná doprava, alternatívny pohon, vodík
Spracoval: Martin Zuzaniak, Ing. / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2023

 Názov: Klesajúci predaj áut robí starosti
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Predaj áut v Európskej únii sa znižuje už 15. mesiac po sebe. Dopyt po autách klesá takmer vo všetkých veľkých štátoch okrem Británie. Článok sa venuje štatistickému vývoju v predaji automobilov i odhadom v predajnosti jednotlivých automobiliek. V poslednej časti článku sa autor venuje akčnému plánu CARS 2020, ktorý v novembri 2012 schválila Európska komisia.
Kľúčové slová: automobilový trh, automotive logistika, kríza európskeho trhu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Budúcnosť je v inováciách
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 74
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá úspešnou produkciou slovenských automobiliek, ktoré v minulom roku vyprodukovali rekordný počet vyše 900-tisíc automobilov. Zvyšovanie výroby má pozitívny vplyv na rast zamestnanosti, no zvyšuje sa i význam subdodávateľov. Budúcnosť slovenského automobilového priemyslu je v inováciách, v nových technológiách, v nových výrobných procesoch s novými ľuďmi. Článok je doplnený o prehľady vývoja v zamestnanosti, vo výrobe automobilov a o  porovnanie produkcie na tisíc obyvateľov.
Kľúčové slová: automotive logistika, subdodávatelia, rast produkcie automobilov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Výhľad do budúcnosti je optimistický
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 60-61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je pokračovaním popisu hĺbkového výskumu o situácii na trhu s logistickými a industriaálnymi nehnuteľnosťami, ktorý bol uverejnený v predchádzajúcom čísle časopisu. Autori sa v článku zaoberajú aktuálnymi trendami v riadení dodávateľských reťazcov, štrukturálnymi faktormi v oblasti globalizácie, inovácií i konsolidácie. Analýzou akútneho dopytu sa dostávajú k problematike outsourcingu a e-commerce.
Kľúčové slová: logistika, štrukturálne faktory, outsourcing, e-commerce, dodávateľské reťazce.
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Vývoj v autobusovej doprave v SR a vybrané otázky jej konkurencieschopnosti
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 36-37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pravidelná autobusová doprava v SR má aj na začiatku roku 2013 stále nezastupiteľné miesto v rámci dopravnej obslužnosti územia krajov SR. Autori uvádzajú štatistické prehľady o vývoju počtu autobusov v SR, ich vekovej štruktúre a obsaditeľnosti, o vývoji počtu prepravených osôb v cestnej verejnej osobnej doprave. V poslednej časti článku sa zaoberajú plánmi v oblasti dopravy pre roky 2014-2020 uvedenými v tzv. akčnom pláne.
Kľúčové slová: autobusová doprava, vývoj počtu autobusov, vývoj počtu prepravených osôb
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Najväčšie riziká lodnej dopravy
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje analýzu najväčších rizík námornej dopravy podľa štúdie AGCS spracovanej na túto tému. V prvej časti je predstavená štúdia a skutočnosti, ktoré najviac ohrozujú bezpečnosť lodí. V osobitnej časti príspevku je tabuľkovo spracovaný záver štúdie.
Kľúčové slová: námorná, doprava, bezpečnosť, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Kombinácia námornej a železničnej dopravy
Autor: Viktória Valachovičová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 85
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku analyzuje možnosti prepravy tovaru z Číny a Japonska do EÚ. Ako alternatívu k námornej doprave s dĺžkou prepravy 20 000 km poukazuje na alternatívne možnosti prepravy železničnou dopravou s dĺžkou trasy 11 000 km. V príspevku taktiež autorka poukazuje na úsporu času. V ostatnej časti príspevku popisuje autorka na námorné prepojenie USA a Ruska.
Kľúčové slová: námorná, železničná, doprava, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Zmenený svet i logistika v roku 2050
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 03/2012; str. 66 - 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá prognózou logistiky v roku 2050. Prináša päť scenárov, ako bude vyzerať logistika v roku 2050. Príspevok je spracovaný na základe štúdie: „Prinášame zajtrajšok: Lostika 2050“.
Kľúčové slová: štúdia, logistika, prognóza, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Zamestnávatelia sú opatrní
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje postoj zamestnávateľov k vývoju trhu zamestnanosti. V prvej časti je výsledok ankety medzi zamestnávateľmi v SR a porovnanie jednotlivých regiónov. V druhej časti príspevku je porovnanie očakávaní zamestnávateľov v zahraničí.
Kľúčové slová: zamestnanie, porovnanie, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Aký bude svet v roku 2050
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2012, str. 38 - 40
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky štúdie – Prinášame zajtrajšok – ktorá popisuje scenáre, ako bude vyzerať logistika v roku 2050. V príspevku je uvedených 5 scenárov možného vývoja logistiky.  
Kľúčové slová: logistika, prognóza, scenár, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Správanie vodičov sa líši podľa národnosti
Autor: Václav Podstawka
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky štúdie, ktorej cieľom bolo porovnávať správanie vodičov počas vedenia vozidla. Výsledky sú spracované jednak hodnotením seba samého a taktiež hodnotením ostatných vodičov. V ostatnej časti príspevku sú spracované odporúčania pre vodičov, aby čo najlepšie a bez stresu zvládli vedenie vozidla.
Kľúčové slová: vodič, vedenie, vozidla, štatistika, výskum
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Radikálne zmeny španielskych železníc nebudú lacné
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2011; str. 80
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zmeny rozchodu na španielskych železniciach. Autor popisuje zámer prebudovať v Španielsku rozchod železničných tratí 1674 mm na 1435 mm tak, aby boli kompatibilné s európskym štandardom. Poukazuje nielen na technickú náročnosť prebudovania systému, ale taktiež na ekonomicky náročnú investíciu. 
Kľúčové slová: infraštruktúra, železnica, trať, investícia, Španielsko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011