Monitorované publikácie                                                                                                         

 

1. Logistika, (CZ) - Colspedia s.r.o.

2. Trend, (SK) - Katedra ekonomiky

3. Logistic pilot, (D) - Katedra cestnej a mestskej dopravy

4. Transport, (CZ) - Katedra cestnej a mestskej dopravy

5. Transport - Dopravné noviny, (SK) - Katedra cestnej a mestskej dopravy

6. Kilometer, (SK) - Katedra cestnej a mestskej dopravy

7. Ž-Semafor, (SK) - Katedra železničnej dopravy

8. Horizonty dopravy, (SK) - Katedra cestnej a mestskej dopravy

9. Dopravní noviny, (CZ) - A-TRANS s.r.o.

10. Kvalita, (CZ) - Katedra železničnej dopravy

11. Hospodárske noviny, (SK) - Katedra železničnej dopravy

12. Moderní řízení, (CZ) - Katedra ekonomiky

13. Logistyka, (PL) - EAN SLOVAKIA

14. Marketing, (SK) - Katedra manažérských teórií

15. Stratégie (SK) - A-TRANS s.r.o.

16. Marketing a Komunikace (CZ) - Katedra manažérských teórií

17. Marketingová panoráma (SK) - Katedra manažérských teórií

18. Systémy logistiky (CZ) - Katedra cestnej a mestskej dopravy

19. Systémy logistiky (SK) - Katedra ekonomiky

20. Reliant News Logistic (CZ) - A-TRANS s.r.o.

21. Marketing magazine (CZ) - Katedra manažérských teórií

22. Doprava a logistika (SK) - Katedra cestnej a mestskej dopravy

23. Obchod (SK) - Katedra ekonomiky
      24. Automotive logistic - Colspedia s.r.o., Katedra cestnej a mestskej dopravy

25. Revue priemyslu (SK) - Katedra ekonomiky


 

Monitorované zborníky a ostatné publikácie

 

1. Manažment v železničnej doprave - Katedra manažérských teórií

2. Konferencia katedry ekonomiky - Katedra ekonomiky

3. Konferencia LOADO - Katedra cestnej a mestskej dopravy

4. Konferencia KCMD - Katedra cestnej a mestskej dopravy

5. Zborník F PEDaS ŽU - Katedra železničnej dopravy

6. Zborník LOG VD (Fakulta špec. inžinierstva) - Katedra železničnej dopravy

7. Zborník EUROKOMBI - Katedra ekonomiky

8. STN EN ISO 01 8500 Názvoslovie v doprave - Katedra ekonomiky

9. Materiály EAN SLOVAKIA a EAN INTERNATIONAL - EAN SLOVAKIA

10.  Materiály ZLZ a FIATA - Zväz Logistiky a Zasielateľstva SK

11. Diplomové práce F PEDaS - Všetky katedry

12. Ostatné publikácie - Všetky katedry

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9570450

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.