1. 6. 2018

 Společnosti skupiny AWT úspěšně recertifikovaly systémy řízení TMS
Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, úspěšně dokončila recertifikaci systémů řízení podle aktuálně platných norem ISO řady 9001, 14001, 50001 a OHSAS 18001. Skupina kromě současně certifikovaných systémů řízení disponuje také certifikáty GMP+B4 pro bezpečné přepravy krmiv, SQAS pro bezpečné přepravy chemických produktů a čištění železničních vozů a autocisteren a také certifikáty ECM pro systémy údržby železničních vozů.

Na konci dubna a v průběhu května proběhl ve společnostech skupiny AWT recertifikační audit TMS podle systémů řízení ČSN EN ISO 9001:2016 (kvalita), ČSN EN ISO 14001:2016 (ochrana životního prostředí), ČSN OHSAS 18001:2008 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a zároveň dozorový audit pro systém ČSN EN ISO 5001:2012 (hospodaření s energií).
„Úspěšnou recertifikací jsme potvrdili, že všechny své činnosti vykonáváme v souladu s požadavky aktuálně platných norem a našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby, které si klienti v současném vysoce konkurenčním prostředí vyžadují. Všechny významné a uznávané certifikáty dokazují, že věci děláme správně a věříme, že tento úspěch ocení jak stávající, tak i potencionální klienti a partneři,“ řekl David Kostelník, generální ředitel skupiny AWT.
Součástí recertifikace systémů řízení TMS ve společnostech Advanced World Transport (AWT)
a AWT Rekultivace byl i dozorový audit pro systémy kvality a ochrany životního prostředí ve společnosti AWT ROSCO za účasti auditorů z ČIA (Český institut pro akreditaci).
„Jsme rádi, že auditoři ze společnosti CQS Praha konstatovali, že v průběhu celé recertifikace nebyla zjištěna žádná neshoda ani nedostatek a ocenili tak vysoce odbornou a profesionální práci našich zaměstnanců,“ uvedl Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT.
Letos se recertifikace navíc nesly ve slavnostním duchu, neboť AWT slaví výročí 15 let od úspěšné certifikace prvního integrovaného systému TMS (společná certifikace systému kvality a bezpečnosti).
Tento dlouholetý úspěch společnosti nezůstal bez povšimnutí, a byl oceněn také na Zákaznickém dnu, který pořádala certifikační společnost CQS u příležitosti 25.výročí od založení. Dne 22. května 2018 tak zástupci AWT v Praze převzali z rukou generálního ředitele CQS ocenění pro nejváženější zákazníky.
„Tohoto ocenění si velmi vážíme a je pro nás závazkem do dalších let, abychom v rámci celé skupiny PKP CARGO poskytovali našim zákazníkům nadále rychlý, komplexní, flexibilní a spolehlivý servis v celém portfoliu služeb skupiny AWT,“ dodal Radek Podstawka, ředitel compliance a kvality ve společnosti AWT.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9413654

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.