8. 1. 2019

 GEFCO a BERGE oznamujú podpis dohody o vytvorení špičkového poskytovateľa logistiky hotových vozidiel v Španielsku

Toto oznámenie prichádza len niekoľko dní po tom, čo Európska komisia schválila spoločný podnik oboch automobilových logistických gigantov. Nová spoločnosť, BERGE GEFCO, ponúka viac ako 3 milióny m2 priestorov na uskladnenie až 120 000 vozidiel, spolu s flotilou 700 nákladných áut, 100 nákladných vozňov a 40 000 m2 priestorov dielní.

BERGE GEFCO S.L. (www.berge-gefco.com), nová spoločnosť s vlastníckou štruktúrou 50/50, teraz získala riadne a plnohodnotné schválenie regulačného orgánu a teda môže spojiť svoje sily na španielskom trhu s cieľom zvýšiť ponuku pre klientov a rozvíjať nové služby. Po ratifikácii dohody medzi oboma skupinami spoločnosť funguje od 2. januára 2019 a stane sa dynamickým lídrom na španielskom trhu logistiky hotových vozidiel.

Spojením svojich zručností, skúseností a zdrojov spoločnosť BERGE GEFCO výrazne zvýši prepravné a skladovacie kapacity pre zákazníkov. Tým sa upevní ponuka hodnoty pre zákazníkov na španielskom trhu, ktorý už je teraz jedným z najväčších na svete, pričom ročne sa tu vyrobí viac ako 3 milióny vozidiel. Zákazníci budú mať k dispozícii 3,4 milióna m2 skladovacích priestorov v skladoch a prístavoch, kde môžu uskladniť 120 000 vozidiel, a tiež flotilu viac ako 700 nákladných áut a 100 železničných vozňov, vďaka ktorým môžu spĺňať všetky svoje transportné potreby.

"Tento spoločný podnik upevní naše vedúce postavenie na trhu automobilovej logistiky," povedal Luc Nadal, CEO spoločnosti GEFCO. "Nová spoločnosť bude schopná predvídať potreby trhu vo veľmi dynamickom kontexte a rozvíjať inovatívne riešenia prispôsobené potrebám našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov."

Jaime Gorbeña, prezident spoločnosti BERGÉ y COMPAÑÍA, povedal: "Sme veľmi spokojní s tým, že sme dostali zelenú a môžeme tak spustiť naše operácie a podpísať túto dohodu s GEFCO. Sme presvedčení, že nielen posilní naše vedúce postavenie na španielskom trhu logistiky hotových vozidiel, ale zároveň bude stimulovať rast odvetvia inovatívnymi službami, ktoré vychádzajú zo spoločných odborných poznatkov a skúseností oboch spoločností. "

Nové služby, ktoré budú plniť rozvíjajúce sa potreby trhu

Spoločnosť BERGE GEFCO ponúkne rozsiahle portfólio logistických riešení existujúcim zákazníkom oboch partnerských spoločností, čo im umožní lepšie riadiť sezónne špičky v činnosti a využívať vyhradené zdroje. V záujme uspokojenia rastúceho dopytu po rýchlosti a kvalite sa nová spoločnosť bude zameriavať na inovácie s cieľom vyvíjať riešenia, ktoré sú v úzkom súlade s prevádzkovými potrebami.

Nová spoločnosť bude pokrývať všetky logistické potreby pre nové aj ojazdené vozidlá. V skutočnosti, v segmente ojazdených vozidiel bude jediným poskytovateľom, ktorý bude schopný zvládať všetky logistické a obchodné služby vlastnými zdrojmi. Jej riešenia pre výrobcov vozidiel, lízingové spoločnosti a predajcov budú zahŕňať prepravu, skladovanie, technické služby, inšpekcie, rekonštrukcie, dodávku, obchodovanie, riadenie predaja (online / aukcie / vývozy), správu a riadenie vozového parku.