12. 6. 2019

Paskov terminal 3AWT ukončila III. etapu modernizace a rozšíření Terminálu Paskov

Společnost AWT ze skupiny PKP CARGO dokončila III. etapu modernizace Terminálu Paskov. Moderní intermodální překladiště v Paskově o rozloze 70 000 m², s kapacitou 4 800 TEU a s kolejemi o délce 3x 270 m a 2x 375 m leží v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Společnost AWT na Terminálu Paskov nabízí zákazníkům komplexní služby spojené s intermodální překládkou zboží.

Strategická pozice v srdci Evropy umožňuje snadné a rychlé propojení do důležitých evropských přístavů a terminálů. Nachází se v těsné blízkosti dálnice a má kolejové napojení na celostátní železniční síť. Do této chvíle náklady na vybudování Terminálu činily přibližně 450 mil. CZK, z toho dotace z EU byly ve výši 151 mil. CZK a Ministerstev ČR 12 mil. CZK. V roce 2018 proběhlo na terminálu 165 tis. manipulací.

 

Terminál slouží jak pro AWT, tak pro externí subjekty a zajišťuje veškeré činnosti spojené s překládkou, svozem, rozvozem, lehkými opravami kontejnerů, odbavením vlaků a skladováním kontejnerů na ploše, dále i celní služby na místní celnici situované v areálu terminálu.

„Terminál v Pakově patří dnes mezi nejvýznamnější překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě a těší se velkému zájmu našich zákazníků. Od roku 2007 budujeme Terminál na brownfieldu bývalého dolu Paskov a právě jsme dokončili třetí etapu modernizace, v rámci které jsme vybudovali nové zázemí pro obsluhu Terminálu a plochu společně s kapacitou zdvojnásobili. Skupina PKP CARGO, která provozuje celkem 27 terminálů tohoto typu, má s překladištěm v Paskově a navazující intermodální dopravou do budoucna velké plány a již nyní připravujeme čtvrtou etapu rozšíření,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva AWT.

AWT disponuje na tomto terminálu devíti kontejnerovými překladači s možností stohování kontejnerů až do pěti vrstev a manipulace nejen s běžnými ISO kontejnery, ale i se silničními návěsy a výměnnými nástavbami. Na Terminálu je k dispozici parkovací plocha pro 130 návěsů, napojení pro chladící kontejnery a speciální místo pro kontejnery s nebezpečným zboží. Součástí je i moderní řídící středisko pro dispečink, celní úřad, deklaraci a další navazující externí služby a subjekty.

„V současnosti ve směru sever-jih jsou nejčastějšími destinacemi přístavy Koper, Terst a Gdaňsk a potenciálními intermodálními přepravami mohou být návěsové vlaky ze Skandinávie nebo transporty z řeckého přístavu Pireus,“ říká Michal Kubíček, ředitel Terminálu Paskov.

Terminál byl založen v roce 2007, kdy v letech 2008-2009 proběhla I. etapa a v letech 2011-2012 II. etapa rozšíření a modernizace. V únoru 2018 byla zahájena III. etapa modernizace Terminálu, v rámci které došlo ke zdvojnásobení manipulační plochy na 70 tis. m2 a kapacity na 4 800 TEU a vybudování dvou nových kolejí o délce 375 m. Investice do III. etapy modernizace činily 230 mil. CZK z toho dotace z EU byly ve výši 151 mil. CZK. Celá modernizace bude ukončena v roce 2020 rekonstrukcí přilehlé železniční vlečky a úpravou čtyř kolejí na délku 750 m, což umožní přijímat ucelené kontejnerové vlaky.

V současnosti Terminál obsluhuje deset velkých zákazníků, mezi které patří např. Maersk, MSC, COSCO, EKOL nebo LKW Walter. Na překladišti se v současnosti provede měsíčně přibližně 14 tis. manipulací s kontejnery a návěsy.

Již nyní se plánuje IV. etapa modernizace a rozšíření Terminálu, která by měla zahájena v červenci 2019 demolicemi přilehlých budov bývalého dolu Paskov. Předpokládané ukončení demolic by mělo proběhnout do konce roku 2020, kdy manipulační plocha bude navýšena o cca 30 tis. m2 a bude sloužit jako odstavná plocha pro silniční návěsy.

Další modernizace, rozšíření a zpevnění manipulačních ploch si vyžádá následné investice. Po dokončení IV. etapy bude mít překladiště finální rozlohu 150 tis. m2. Zároveň zde bude fungovat další terminálová manipulační kolej o délce 400 m, která je dnes součástí železniční vlečky a Terminál dosáhne celkové kapacity 10 tis. TEU.