6. 9. 2019

FEK 2019Trojmoří – směr expanze PKP CARGO

Skupina PKP CARGO se stává lídrem v oblasti intermodální dopravy v regionu Trojmoří, kdy využívá svůj dopravní potenciál a konjunkturu v tomto tržním sektoru. Situace skupiny PKP CARGO je také příznivá v kontextu přebírání úlohy logistického operátora.

Perspektivy pro rozvoj nákladní železniční dopravy v oblasti Trojmoří byly diskutovány na Ekonomickém fóru v polské Krynici. Jedná se o region s 200 mil. obyvatel, který zahrnuje státy s vysokým ekonomickým růstem, což poukazuje také na jeho dopravní a logistický potenciál.

Předseda představenstva společnosti PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz zdůraznil, že skupina důsledně naplňuje strategii zaměřenou na dosažení pozice vedoucího intermodálního operátora v oblasti států ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. To má velký význam z hlediska budoucnosti PKP CARGO, neboť intermodální doprava, nejen kontejnerová, se vyznačuje vysokým růstem (aktuálně 7-8 %), a to i v době poklesu u jiných druhů nákladů. V současnosti se skupina musí soustředit na další zvyšování kvality služeb pro zákazníky, aby tak posílila růstový trend. Proto bylo rozhodnuto o založení společnosti PKP CARGO TERMINALE, zatímco před skupinou stojí úkol integrovat celou organizaci z pohledu realizace kontejnerové a ostatní dopravy.

Czesław Warsewicz uvedl, že za účelem využití možností, které skýtá dopravní koridor Sever-Jih, je plánováno, že v rámci skupiny PKP CARGO vznikne intermodální divize, která má přinést větší dynamiku dopravních služeb v tomto sektoru. „Intermodální divize umožní realizovat dopravu od dveří ke dveřím. Chceme, aby tyto záležitosti byly řízeny v rámci jednoho subjektu,“ vysvětlil předseda představenstva Warsewicz.

Předseda představenstva společnosti AWT Maciej Walczyk uvedl, že lze říci, že skupina PKP CARGO získává své vedoucí postavení v regionu Trojmoří právě díky činnosti společnosti AWT. Společnost AWT je také vlastníkem slovinského dopravce Primol-Rail, což ji otevřelo možnosti pro expanzi v jižní Evropě. „Intermodální doprava tvoří již více než 30 % naší činnosti. Z vlečkového dopravce se tak stáváme dopravcem zaměřeným na přepravu na dlouhé vzdálenosti a intermodální přepravy. Tuto strategii chceme rozvíjet, vidíme její potenciál,“ konstatoval Maciej Walczyk. „Jsme schopni propojit dopravu z přístavů u Baltského moře s Jadranem. Tyto přepravy v současnosti efektivně realizuje společnost Primol-Rail, provozujeme také Terminál Paskov, který je spojen s přístavy v Koperu a Terstu,“ uvedl Maciej Walczyk.

Mateusz Izydorek (známý pod přezdívkou Zydorek), ředitel kanceláře klastru Luxtorpeda 2.0, upozornil na to, že rozvoj železniční dopravy na trase Sever-Jih je závislý na objemu překládky v přístavech. 98 % intermodálních nákladů je dopravováno do přístavů zejména v západní Evropě, jejichž volná kapacita se stále snižuje. Stále více lodí tak směřuje do přístavů v jiných částech Evropy včetně Polska. „Polské přístavy je nutné rozvíjet. V roce 2016 dosáhl objem překládek v těchto přístavech 2 mil. TEU, v roce 2017 se jednalo o 2,4 mil. TEU a v roce 2018 o 3 mil. TEU,“ vysvětlil Mateusz Izydorek. Ředitel kanceláře klastru Luxtorpeda 2.0 poukázal na to, že příznivé vyhlídky pro intermodální dopravu určitě přinese realizace Celostátního železničního programu v Polsku, neboť to přinese zásadní zlepšení polské železniční infrastruktury v objemu cca 70 mld. PLN.

Expanze skupiny PKP CARGO v oblasti Trojmoří je závislá nejen na ekonomickém růstu v naší části Evropy, ale také na mezinárodní situaci. Radosław Pyffel, zmocněnec představenstva PKP CARGO pro východní trhy, je názoru, že je potřeba zohlednit zejména „čínský faktor“. Na jednu stranu může představovat Čína ve vztahu k PKP CARGO konkurenci v oblasti dopravních služeb v regionu Trojmoří, neboť Číňané investují na Balkánu velké prostředky. Spolupráce s Čínou představuje ale především velkou příležitost. „V oblasti Pacifiku je generován obrovský objem dopravy, která směřuje do západní Evropy. Předpokládáme však, že v budoucnu budou směřovat také na jih. Dojde ke zprůchodnění koridoru Sever-Jih a Polsko, jako země ležící na průsečíku těchto obchodních tras, bude hrát významnou roli,“ argumentoval Pyffel. „My jako PKP CARGO určitě budeme hrát tuto roli. Plánujeme, že v Číně otevřeme naše zastoupení a budeme tak blízko zákazníkům – odesílatelům těchto přeprav,“ zdůraznil.

Předseda představenstva PKP CARGO Czesław Warsewicz poukázal na to, že o úspěchu PKP CARGO rozhoduje rozvoj logistických služeb, nabídka komplexního zajištění dopravy nákladů s využitím všech druhů dopravy, včetně zajištění skladování, překládky, balení. „Důležité jsou komplexní služby, které zahrnují všechny dopravní prostředky, včetně letadel. Trh nás vybízí k tomu, abychom se stali logistickým partnerem, a nikoliv jen železničním dopravcem,“ uvedl předseda představenstva PKP CARGO. Je potřeba také využít polohu Polska na obchodních trasách Sever-Jih a Východ-Západ a trendy v současné ekonomice, které vyžadují zajištění logistických služeb. Základem průmyslové výroby jsou díly, které je mnohdy nutné dopravovat z různých zemí. Czesław Warszewicz poukázal na to, že takový model současné ekonomiky se musí odrazit v logistické strategii státu. „Jde o to, abychom lépe využili naše silné stránky, včetně zeměpisné polohy. Pokud nedojde v Polsku k integraci logistického systému, bude ohroženo udržení vysokého ekonomického růstu,“ zdůraznil Czesław Warsewicz.