6. 11. 2019

Prologis Park Wroclaw VDva sklady na mieru pod jednou strechou

V Prologis Park Wrocław práve rozširujeme budovu 2 o ďalších 16 500 metrov štvorcových. Nová investícia je prispôsobená na mieru dvom spoločnostiam z veľmi odlišných oblastí podnikania, ktoré však smerujú k jednému spoločnému cieľu: efektívnemu skladovaniu a distribúcii na lokálnom trhu Dolného Sliezska a po celom Poľsku. To je flexibilné riešenie využívajúce naše znalosti a skúsenosti, ktoré využívame, aby sme úspešne splnili požiadavky zákazníkov.                                                

V rámci aktuálnej výstavby práve vzniká 9 000 metrov štvorcových pre NEONET, celoštátny reťazec showroomov predávajúci elektronické zariadenia, počítačové príslušenstvo, mobilné telefóny a domáce spotrebiče. Po dokončení rozšírenia NEONET v parku obsadí takmer 27 000 metrov štvorcových.

Budova je celá vybavená úsporným LED osvetlením, v zóne nakladacích dokov bolo nainštalované dodatočné osvetlenie. Rovnako ako všetky skladové budovy Prologis v Poľsku, budú aj tie novovznikajúce vybavené inteligentným meracím systémom, ktorý zákazníkom umožní sledovanie spotreby energie na diaľku.

„Šesť rokov spolupráce s Prologis preukázalo, že skladové priestory môžu ponúknuť oveľa viac, než len skvelú lokalitu a kvalitu. Nemenej dôležité je aj vzájomné pochopenie potrieb a spoločný záujem o rast. Technologické riešenia implementované v Prologis Park Wrocław V systematicky zlepšujú kvalitu našej prevádzky. Preto pre nás bolo samozrejmosťou obnoviť nájomnú zmluvu a poveriť Prologis výstavbou ďalších priestorov,“ povedal Tomasz Okoński, riaditeľ logistiky a zákazníckych služieb spoločnosti NEONET.

Ďalších 7 500 metrov štvorcových vzniká pre nového zákazníka, britskú spoločnosť Bowman Ingredients, popredného svetového dodávateľa ciest a marinád pre mrazené a chladené mäso, ryby, morské plody a zeleninu. Pôjde o prvú európsku skladovú a výrobnú linku spoločnosti, ktorá sa nachádza mimo Spojeného kráľovstva. Nový priestor ako taký bude rozdelený na dve časti - na skladovanie a na výrobu.

Pri výstavbe sa počíta aj s betónovým mezanínom (1 000 metrov štvorcových) s dodatočnými servisnými výťahmi na prepravu polotovarov. Strešná konštrukcia bola cielene modifikovaná tak, aby dosahovala výšku 11,2 metra a špeciálne navrhnuté zakrivenie zabráni usadzovaniu prachu na povrchu stien. Na vonkajšom priestranstve vznikne pätica síl s rozsiahlou vykladacou plochou a priestorom pre kamióny. Súčasťou interiéru budú laboratóriá, miestnosti na kontrolu kvality, technické miestnosti a dočasné pracovné plochy. Celá výrobná oblasť bude vetrateľná a dobre osvetlená, využije prirodzené aj umelé osvetlenie úspornými LED svietidlami. Návrh budovy tiež zahŕňa kancelárske a spoločenské priestory vybavené klimatizáciou a radom ekologických riešení, akými sú ďalšie svetlíky, zónový systém osvetlenia či senzory pohybu ovládajúce LED svietidlá.

„Keď sme uvažovali o zriadení priestorov v Poľsku, boli sme si istí jednou vecou: chceli sme spolupracovať so spoľahlivým partnerom, ktorý dokonale chápe povahu miestneho trhu a má také vedomosti a skúsenosti, aby nám dodal najmodernejšie výrobné a skladovacie priestory. Verili sme, že Prologis to dokáže a tiež sa tak stalo,“povedala Rory Bowman, CEO spoločnosti Bowman Ingredients.

„Nová výstavba aj prenájmy svedčia o neochvejnom záujme o Prologis Park Wrocław V u nových aj existujúcich zákazníkov. Ukazuje sa, že jedna moderná skladová, výrobná aj kancelárska budova je schopná úspešne uspokojiť dvoch zákazníkov so značne odlišnými potrebami a očakávaniami. Oba priestory boli navrhnuté tak, aby vyhovovali presným požiadavkám a profilom činnosti oboch spoločností, a to pod jednou strechou,“ hovorí Magdalena Kostjan, manažérka prenájmov spoločnosti Prologis pre Poľsko.

Flexibilný, partnersky založený prístup a udržiavanie otvorenej komunikácie sú kľúčom k úspešnej spolupráci, vďaka ktorému môže Prologis realizovať inovatívne projekty pre svojich zákazníkov. V prípade Prologis Park Wrocław V znova vidno, ako zákazníkom umožňujeme byť o krok pred budúcnosťou.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9413649

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.