29. 11. 2019

systemy logistiky logo male

sl november 2019 1GEFCO a Airbus prejdú na recyklovateľné prepravné obaly

Spoločnosť GEFCO podpísala zmluvu s firmou Airbus. GEFCO pre Airbus zabezpečí prechod k čistejšiemu, ekologickejšiemu dodávateľskému reťazcu. Postupnými krokmi nahradí jednorazové obaly špeciálnymi recyklovateľnými kontajnermi pre opakované použitie. Podpisom zmluvy sa oba subjekty zaväzujú plniť najprísnejšie ekologické normy a súčasne zvýšiť efektívnosť leteckých nákladných preprav.

Od januára 2019 spravuje spoločnosť GEFCO pre Airbus nové recyklovateľné obaly, určené na prepravu komponentov od európskych dodávateľov do 10 montážnych závodov vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Ide o viac ako 30.000 položiek a Airbus plánuje postupne rozšíriť tieto udržateľné riešenia do všetkých závodov i ku všetkým svojim dodávateľom v Európe.

Použitie recyklovateľných kontajnerov umožní Airbusu výrazne obmedziť množstvo jednorazových obalov v dodávateľskom reťazci, a tým skokovo zlepšiť odpadové hospodárstvo. Vďaka vyššej stohovateľnosti kontajnerov bude firma schopná maximálne využiť nákladný priestor kamióna a znížiť ich počet, a tým i uhlíkovú stopu. Tento prístup je v súlade s aktuálnou filozofiou leteckého priemyslu, ktorý prechádza hĺbkovou transformáciou a vyžaduje trvalé zlepšovanie logistického výkonu pri súčasnom dodržovaní vysokých ekologických štandardov i od svojich dodávateľov.

Komplexná správa obalov

Informácie o objednávkach, zber, nakládky a prepravu recyklovateľných obalov každodenne spracováva šesť centier spoločnosti GEFCO pre správu obalov. Tímy expertov spoločnosti GEFCO pre Airbus zabezpečujú aj majetkový audit a školia prevádzkové tímy Airbusu v správe obalov a prácu so systémom NETBOX IT, ktorý trackuje kontajnery a zabezpečuje monitoring zákaziek v reálnom čase. Školenie ponúka GEFCO i dodávateľom spoločnosti Airbus, ktorých prechod k udržateľnému nakladaniu s obalmi Airbus podporuje.

Ľudské zdroje, technické zázemie i viac ako 70-ročné know-how spoločnosti GEFCO v oblasti služieb pre moderný dodávateľský reťazec zabezpečujú firme Airbus najvyššiu úroveň monitoringu toku s cieľom podporiť správu dodávateľského reťazca a súčasne prispieť k zlepšovaniu procesu naprieč celým odvetvím.

Emmanuel Arnaud, GEFCO Executive Vice President pre obchod a marketing okomentoval doterajšiu spoluprácu: „Sme veľmi hrdí na dôveru, ktorú v nás Airbus vkladá a teší nás, že sa takto ambiciózny projekt opiera práve o naše jedinečné odborné znalosti v oblasti recyklovateľných obalov. Medzinárodná prítomnosť spoločnosti GEFCO i naše prevádzkové schopnosti, predovšetkým v oblasti logistiky pre automobilový priemysel, nám umožňujú sa hrdo chopiť tejto výzvy v súlade s mottom našej značky – ‘Partners, unlimited’.“