29. 11. 2019

systemy logistiky logo male

sl november 2019 2DHL zvyšuje prepravné výkony na novej hodvábnej ceste

V reakcii na rastúci dopyt po nákladnej železničnej doprave medzi Európou a Áziou otvorila spoločnosť DHL Global Forwarding ďalšie tri centrá železničnej spôsobilosti v Európe a zavádza najrýchlejšie železničné spojenie medzi Európou a Čínou. Miestne železničné strediská sa nachádzajú v Le Havre, Francúzsku, Felixstowe, Veľkej Británii a Janove. Nová železničná služba Xi’an – Hamburg a – Neuss v Nemecku skracuje dobu prepravy zo 17-tich na 10 až 12 dní.

„Zaznamenali sme výrazný nárast objemu nákladnej železničnej dopravy na novej hodvábnej ceste z Číny do Európy a naopak,“ uvádza Thomas Kowitzki, vedúci multimodálnej dopravy v DHL Global Forwarding. „Nákladná železničná doprava je atraktívna vďaka svojej nákladovej efektívnosti, krátkemu času prepravy a nižším emisiám CO2 v porovnaní s inými druhmi dopravy. S rastúcim počtom špecializovaných stredísk v oblasti železničnej dopravy ponúkame našim zákazníkom správne portfólio odborných znalostí a riešení v obchodovaní medzi Európou a Áziou.“

Okrem manipulácie s nákladom ponúkajú špecializované tímy komplexný zákaznícky servis. Koordinujú kompletné prepravné procesy od zberu a vývozu až po colné odbavenie a doručenie nákladnou kombinovanou železničnou dopravou do konečného miesta určenia. Zákazníci ťažia zo sledovania zásielok, vrátane informácií o teplote na požiadanie. Po štyroch regionálnych strediskách železničnej spôsobilosti v Číne a v európskom stredisku železničnej spôsobilosti DHL v Poľsku bolo v roku 2017 v nemeckom Stuttgarte otvorené prvé špecializované stredisko železničnej spôsobilosti pre DHL.

Najrýchlejšia železničná linka sa začína v Xi’ane, v samom srdci hospodárskeho pásu Nová hodvábna cesta. Potom vedie približne 9400 km cez Kazachstan, Rusko, Bielorusko a Litvu do Kaliningradskej oblasti, ktorá je súčasťou Ruskej federácie na južnom pobreží Baltského mora pred vstupom do Európskej únie cez priechod Mamonovo-Braniewo. Posledný úsek trasy prechádza Poľskom do Nemecka, do prístavného mesta Hamburg a do Neussu, dôležitého logistického uzla na rieke Rýn oproti Düsseldorfu. Takto vedená dopravná cesta skracuje časy prepravy pre zákazníkov do iných európskych krajín, napr. do Beneluxu, Francúzska a Spojeného kráľovstva.