13. 12. 2019

systemy logistiky logo male

sl december 2019 1VW na Slovensku spúšťa výrobu ďalších elektrických vozidiel

Spoločnosť Volkswagen Slovakia zvyšuje podiel čisto elektrických vozidiel vo výrobe. V auguste začala sériovo vyrábať vynovený Volkswagen e-up s väčším dojazdom a koncom roka dostali elektrický pohon ďalšie dva modely Škoda Citigoe iV a Seat Mii electric. Podľa predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia Olivera Grünberga tým automobilka reaguje na meniace sa globálne rámcové podmienky.

Koncern sa už dávnejšie zaviazal k parížskej klimatickej dohode. Do roku 2050 chce byť CO2 neutrálny. Udržateľná výroba automobilov je jedným zo zásadných princípov aj v spoločnosti Volkswagen Slovakia. „Naším spoločným cieľom je zníženie zaťaženia životného prostredia o 45 % na jedno vyrobené vozidlo v porovnaní s referenčným rokom 2010 a smerovanie k CO2 neutrálnej produkcii. Na druhej strane stojí rozhodnutie Európskeho parlamentu sprísniť emisné limity pre osobné autá. Do roku 2030 majú klesnúť o 37,5 % na jedno nové registrované osobné auto. Avšak už od budúceho roka je podľa pravidiel Európskej únie prípustné množstvo emisií maximálne 95 g CO2/km,“ zdôraznil Grünberg.

Prvé čisto elektrické vozidlo koncernu Volkswagen zišlo z výrobnej linky v roku 2013 a udialo sa to v Bratislave. Volkswagen e-up sa už šesť rokov vyrába na Slovensku. V tomto roku prešiel segment malých mestských vozidiel významnými zmenami a elektrifikáciou.

Podľa Ľuboša Magdolena z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty STU v Bratislave napriek určitému pokroku v otázke elektromobility nemožno očakávať v blízkej budúcnosti jej masové nasadenie. Za nedostatok považuje skutočnosť, že na Slovensku prakticky neexistuje v tejto oblasti vývoj a výskum.