25. 2. 2020

systemy logistiky logo male


systemy 2 2020 3Rýchlejšie a lepšie dáta prospievajú celému dodávateľskému reťazcu

Logistický priemysel už pred desiatkami rokov rozpoznal nielen to, že potrebuje poskytovať informácie sprevádzajúce tok tovaru, ale že tieto informácie sú takmer rovnako dôležité ako samotný tovar. Kedy dorazí zásielka? Dochádza v dodávateľskom reťazci k oneskoreniu? Ako vonkajšie vplyvy ovplyvňujú dobu prepravy? Na poskytovanie odpovedí na tieto otázky zákazníkov a na zvýšenie transparentnosti dodávateľského reťazca sa často používa tracking & tracing, event management dodávateľského reťazca a ďalšie IT systémy. Pokiaľ ide o poskytovateľov logistiky, základné systémy riadenia dopravy v spojení so špeciálnymi plánovacími nástrojmi poskytujú dispečerom potrebné informácie. Ale jedna vec platná aj dnes je, že osobné skúsenosti dispečerov, ich vlastné odborné znalosti a spoľahlivé kontakty, hrajú kľúčovú úlohu pri každodennom plánovaní zvozov a doručovaní zberných zásielok.

„Logistika už roky optimalizuje svoje procesy a zvyšuje ich účinnosť v miere, ktorá je porovnateľná s väčšinou ostatných priemyselných odvetví. Ale za súčasného stavu už tento prístup nepostačuje na prekonávanie výziev, ako sú nedostatok vodičov a ložného priestoru, výrazné sezónne špičky, obmedzený prístup do mestských centier a rastúce požiadavky na udržateľnosť,“ hovorí Michael Schilling, COO road logistics spoločnosti DACHSER. Vyzýva dopravcov a poskytovateľov logistiky, aby viac spolupracovali na dosiahnutí bezprecedentnej úrovne predvídateľnosti, efektivity a predovšetkým presnosti v logistike. A vzhľadom na oslabujúcu ekonomiku, ktorá nevyhnutne vytvára rastúci tlak na efektivitu a náklady, nevidí lepší čas na rokovania než práve teraz. „Pre zaistenie spoľahlivého toku tovaru a bezproblémových dodávateľských reťazcov potrebuje Priemysel 4.0 Logistiku 4.0 a naopak. Po vážnom nedostatku zdrojov, ktorý sme zažili v jesennej sezóne v roku 2017, si to teraz všetci oveľa viac uvedomujú a chápu tento problém,“ vysvetľuje Michael Schilling.

Kľúč k presnému plánovaniu a kontrole množstva spočíva na samom začiatku reťazca logistických procesov – v prepravných dátach, ktoré odosielateľ odovzdáva svojmu logistickému partnerovi: v budúcnosti budú musieť byť tieto dáta k dispozícii v plne digitálnej podobe a to ešte skôr. DACHSER ponúka množstvo flexibilných možností pripojenia k príslušným rozhraniam (napr. EDI, API), aby bol tento prenos dát čo najjednoduchší. „Rýchlejšie a lepšie dáta sú v konečnom dôsledku prínosom pre celý dodávateľský reťazec,“ hovorí Michael Schilling. Jedným z cieľov v tomto smere je, aby tieto dáta boli k dispozícii deň pred naložením. To by umožnilo plánovanie kapacít a zvýšilo tak účinnosť vo všetkých nadväzujúcich procesoch v zbernej sieti – od zaistenia prepravných kapacít až po konečné doručenie. V čase rastúcej neistoty a obmedzených zdrojov sú také plánovacie dáta kľúčovým faktorom. Skoršia dostupnosť týchto dát by tiež pripravila cestu pre umelú inteligenciu a prediktívne analytické aplikácie v budúcnosti.

„Ak by sa zaslanie dát deň pred naložením stalo štandardným postupom, umožnilo by to spoločnostiam a poskytovateľom logistiky využiť veľké množstvo nevyužitého potenciálu pre efektivitu a udržateľnosť,“ zdôrazňuje Michael Schilling. V spoločnosti DACHSER sú dáta v Európe zaslané deň pred naložením u približne 20 percent zásielok priemyselného tovaru. V potravinárskom sektore je toto číslo už 67 percent, aj tu však stále existuje značný priestor pre zlepšenie. „Snažíme sa zabezpečiť, aby sa zasielanie dát o zásielke deň vopred stalo v DACHSER v európskej pozemnej preprave bežnou praxou,“ konštatuje Michael Schilling s tým, že aby bol pripravený na rastúce požiadavky trhu, DACHSER investuje do dispozičných systémov a v rámci projektu Idea2net „Short Distance 2.0“ systematicky ladí ich funkčnosť so spracovaním dát včasného plánovania. Spoločnosť prepracovala softvérové nástroje pre plánovanie a v niektorých prípadoch sa využívajú od minulého roka.

Ďalší významný vývoj bude nasledovať v tomto roku. Cieľom je rozšíriť, automatizovať a zjednodušiť plánovanie založené na dátach. Týmto spôsobom cieľová pobočka dostane informácie o tom, kedy sa očakáva doručenie tovaru od doručujúcej pobočky v neskorých popoludňajších hodinách nie až o polnoci, ako tomu bolo predtým. Jednoduchým stlačením tlačidla generuje softvér predbežný plán, ktorý môže dispečer ďalej optimalizovať. Aplikácia, ktorá poskytuje informácie o otváracej dobe, dodacích podmienkach a obmedzeniach doručenia, je tiež spojená s nástrojom plánovania. V tomto roku DACHSER zavedie najmodernejšie mobilné terminály na báze inteligentných telefónov pre vodiča, ktoré tiež urýchlia zber a prenos dát. Potom budú aj vodiči súčasťou informačného a plánovacieho procesu.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9412824

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.