2. 3. 2020

system online logo


systemy 3 2020 1Tužka a papír už do skladu nepatří

Vstoupili jsme do dvacátých let v 21. století, přesto se řada firem urputně drží tužek a papírů ve svých procesech. Mají k tomu pragmatické důvody, nebo je brzdí pohodlnost, strach ze změny či urputný anachronizmus? Vždyť výrazně vyšší rychlost a zároveň významně nižší chybovost jednoznačně hovoří ve prospěch elektronických nástrojů. Optikou digitálního světa už některé tradiční metody nemají šanci obstát ani u těch nejzákladnějších činností, které se každodenně odehrávají ve skladech a v logistice celkově. Praxe to potvrzuje.

Projekty realizované naší společností v segmentu výrobních podniků typicky spočívají v náhradě dosluhujících informačních řešení novým, vyspělejším a zejména komplexním. Pod slovem „dosluhující“ se nutně nemusí ukrývat systém zastaralý technologicky nebo s ukončenou podporou, ale jakkoliv nezvládající nároky na něj kladené třeba v souvislosti s růstem firmy. Zatímco menší společnost se s papírovou evidencí ještě snaží popasovat, přibývající zaměstnance, výrobní materiál, polotovary a nové produktové řady zkrátka notýsky nepobírají.

Inventura dvakrát jinak

Už jen něco tak obyčejného jako fyzická inventura. Obvyklý scénář? V lepším případě pracovník vytiskne z ERP systému seznam položek, zamíří do skladu a podle nějakého identifikátoru položky hledá a následně zapisuje do papírového formuláře jejich množství. V horším případě si vezme sešit a ve skladě zapisuje stavy položek, jak mu přijdou pod ruku. Tak jako tak poté všechno musí manuálně zadat zpět do systému. Přepisovat kódy je očistec a riziko chyby enormní.

A jak by to vypadat mělo? Pracovník si vezme mobilní zařízení. Může to být terminál, mobilní telefon, tablet. Čím lepší je čtečka, tím rychleji lze snímat kódy (typicky čárové nebo QR). Mobilní zařízení má v jednoduché aplikaci evidenční stav skladu synchronizovaný s ERP systémem. Skladník načte čtečkou nebo vybere skladové místo a poté načítá jednotlivé položky. Může zohledňovat šarže i sériová čísla. Manuálně zadává pouze napočítané množství a potvrzený počet se automaticky přenáší do ERP systému. Pokud načte kód položky, která v primárním systému není evidována, může ji vytvořit a evidenci tak opravit (u papírové inventury by nejspíš zůstala „přehlédnuta“). Jestliže se položka nachází na jiném místě, než by podle systému měla, skladník evidenci opraví.

Takto provedená inventura je pro skladníka samozřejmě snadnější, rychlejší a přesnější. Výhodou však je, že ji může paralelně a bez omezení zpracovávat také více lidí.

Smím prosit do výroby?

Jestliže je skladník vybaven mobilním zařízením s logistickou aplikací, může kromě inventury elektronicky řešit i další obvyklé transakce. K těm patří celý řetězec úkonů od příjmu materiálu z nákupní objednávky a naskladnění přes přesun položek mezi skladovými místy až po výdej do výroby nebo vychystávání expedice.

Tyto dílčí úkoly lze skladníkům rozdělovat do takzvaného plánu návozu, který je pro ně vlastně plánem práce. Ukazuje, co výroba potřebuje v daném časovém intervalu – jaký materiál, odkud, na které pracoviště, v jakém množství (u šarží může být řazen i podle FIFO). Souběh aktivit zaměstnanců je podporován rozlišením jednotlivých výrobních příkazů na vyřízené, rozpracované a nerozpracované. Přímo z mobilní aplikace se dají tisknout i štítky a průvodky.

Vyšší výtahová

Jak už jsme zmínili, k důvodům větších nároků na evidenci patří rostoucí množství položek. A protože nelze sklady neustále stavět na větší ploše, těší se v posledních letech oblibě výtahové zakladačové systémy. Vžilo se pro ně označení „kardexy“ podle jednoho z výrobců a umožňují efektivněji využívat prostor na výšku. Také tato zařízení se dají obsluhovat a automaticky řídit z mobilní aplikace. Z pohledu popsaných logistických transakcí jde o skladové místo, respektive řadu skladových míst. Přivolávat jednotlivé police je možné provázáním s transakcemi, třeba s výrobními příkazy. Skladník tedy začne vychystávat materiál pro daný výrobní příkaz a systém mu sám přivolá polici, ve které se materiál nachází.

Uvedené příklady jsou pouze jedněmi z mnoha výhod, které výrobním firmám přináší změna logistických vnitropodnikových procesů na digitální. Přejít od tužky a papíru na elektronické řízení a zpracovávání sice vyžaduje překonat odpor ke změně, ale moderní nástroje jsou skutečně jednoduché na obsluhu a jejich přínos v usnadnění rutiny, v přesnosti a v rychlosti je nesporný.

 

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9412916

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.