28. 6. 2022

dachser logo

jun 2022 12Celoeurópska štúdia o technológiách LPWAN

Rýchly a bezpečný prenos dát naberá v procese digitalizácie čoraz väčší význam. Základným predpokladom je existujúca komunikačná infraštruktúra. S cieľom preskúmať spoľahlivosť rôznych komunikačných sietí, sa výskumníci z Fraunhoferovho inštitútu pre materiálové toky a logistiku IML spojili so spoločnosťou DACHSER a asociáciou EPAL (European Pallet Association e.V.) a vypracovali celoeurópsku štúdiu.  Pre splnenie tohto cieľa vybavili 50 europaliet EPAL sledovacími zariadeniami a vyslali ich naprieč Európou.

Výsledok štúdie: Za jeden mesiac bolo najazdených viac ako 148 000 kilometrov s cieľom preskúmať pokrytie siete na prejdených trasách prostredníctvom rôznych technológií. Celoplošná dostupnosť je dôležitá napríklad pre IoT zariadenia (IoT: Internet of Things/internet vecí), ktoré využívajú na komunikáciu pravidelne aktualizované dáta zo senzorov. V rámci štúdie pripojil každý z účastníkov päť sledovacích zariadení s piatimi rôznymi komunikačnými technológiami k celkom 50 europaletám EPAL. Tie boli následne prostredníctvom logistického centra spoločnosti DACHSER v Dortmunde distribuované do 24 krajín EÚ.

Každé zo sledovacích zariadení používa inú komunikačnú sieť. Medzi komunikačné siete patria rádiové technológie, ako je LPWAN (Low Power Wide Area Network), z ktorých boli brané do úvahy technológie NB-IoT, LTE-M a Sigfox. NB-IoT a LTE-M fungujú na báze licencovanej mobilnej frekvencie kompatibilnej s 5G, zatiaľ čo Sigfox pracuje v spektre bez licencie. Okrem toho výskumníci skúmali aj klasické mobilné siete druhej a tretej generácie (2G/3G). Jednotlivé technológie sa líšia okrem iného rýchlosťou prenosu dát, frekvenčným rozsahom, spotrebou energie a dosahom.


Po mesiaci sa palety vrátili do Fraunhoferovho inštitútu IML a výskumníci mohli vyhodnotiť použité technológie na základe viac ako dvoch miliónov dátových prenosov. „Štúdia ukázala, že klasické mobilné siete 2G a 3G majú stále najvyššiu dostupnosť v celej Európe. Nevýhodou týchto sietí však je, že ich spojenie je prerušované, umožňujú menej prístupov a majú vyššiu spotrebu energie, takže sledovacie zariadenie vydrží kratšiu dobu,“ uviedol Patrick Becker, výskumný pracovník Fraunhoferovho inštitútu IML. Pre moderné logistické aplikácie s veľkým množstvom dát zo senzorov v malých prenosových paketoch sú preto podľa neho vhodnejšie siete LPWAN. Tie sa ešte stále rozširujú, ale v niektorých prípadoch už dnes ponúkajú plošnú dostupnosť siete.

Budúcnosť s technológiami LPWAN

Pre logistické aplikácie IoT, ktoré vyžadujú pokrytie po celej Európe, preto výskumníci Fraunhoferovho inštitútu IML odporúčajú kombináciu technológií LPWAN (NB-IoT, LTE-M, Sigfox) a klasickej mobilnej komunikácie (2G-4G). Iba týmto spôsobom je podľa nich v súčasnej dobe (od septembra 2021) možné zabezpečiť celoeurópsky prenos dát. Budúcnosť konektivity pre zariadenia IoT však jednoznačne spočíva v technológiách LPWAN.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9482670

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.