31. 7. 2023

P3 logistic logo mini

jul 2023 5P3 vstupuje na trh Spojeného kráľovstva prostredníctvom akvizície dvoch logistických objektov od spoločnosti Segro

Bratislava, 31. júla 2023 – P3 Logistic Parks oznamuje svoju expanziu v rámci Spojeného kráľovstva prostredníctvom akvizície dvoch logistických aktív od spoločnosti Segro, s celkovou rozlohou 81 000 m2, nachádzajúcich sa na dobre známych lokalitách. Jeden objekt sa nachádza v meste Crick a zahŕňa približne 36 000 m2 prenajímateľnej plochy. Druhý objekt, s rozlohou viac ako 45 000 m2, sa nachádza v meste Kettering.

Frank Pörschke, generálny riaditeľ spoločnosti P3 Logistic Parks, uviedol: „Akvizícia týchto dvoch logistických aktív v Spojenom kráľovstve je pre spoločnosť P3 významným míľnikom, ktorým spoločnosť rozširuje svoje pôsobenie na kľúčovom trhu vyznačujúcim sa silným logistický priemyslom. Spojené kráľovstvo bolo vždy významnou križovatkou medzinárodného obchodu. Teší nás, že tu môžeme ponúknuť naše odborné znalosti a zdroje k uspokojeniu rozvíjajúcich sa potrieb firiem pôsobiacich v tomto regióne.“

Novozískané logistické aktíva majú strategickú polohu v oblasti tzv. zlatého trojuholníka a poskytujú bezproblémové spojenie s hlavnými dopravnými sieťami a kľúčovými priemyselnými strediskami v Spojenom kráľovstve. Všetky objekty boli postavené v období po roku 2010 podľa modernej inštitucionálnej špecifikácie triedy A a vyznačujú sa hodnotením BREEAM „veľmi dobrý“, pričom sú v plnej miere prenajaté tromi nájomcami.

P3 spolupracuje so spoločnosťou Roebuck, inštitucionálnym paneurópskym správcom investícií, ktorý sa špecializuje na európsky logistický sektor. Pri vstupe do Spojeného kráľovstva P3 využíva pomoc zo strany spoločnosti Roebuck a jej bohaté úspechy a skúsenosti s nájomcami. Správa oboch aktív v ich počiatočnej fáze expanzie spoločnosti P3 do Spojeného kráľovstva bude prebiehať pod záštitou spoločnosti Roebuck.

Otis Spencer, riaditeľ pre investície spoločnosti P3 Logistic Parks, uviedol: „Vo vstupe P3 na trh Spojeného kráľovstva sa odráža naša dlhodobá vízia a strategické plány rastu. Dané logistické aktíva sme si vyberali starostlivo, aby boli v súlade s naším záväzkom poskytovať našim zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb, prevádzkovú účinnosť a udržateľnosť.“

David Proctor, výkonný riaditeľ pre skupinové investície spoločnosti SEGRO, uviedol: „Táto transakcia nám umožnila odpredaj niekoľko relatívne malých držieb, ktoré boli určené na predaj v blízkom až strednodobom časovom horizonte, čo nám umožňuje recyklovať kapitál do nášho úspešného programu rozvoju. Potvrdzuje sa tým aj pretrvávajúca investičná atraktívnosť vysokokvalitných logistických aktív po zásadnej úprave ich ocenenia, ku ktorej došlo v minulom roku.“

Podmienky transakcie neboli zverejnené.

Poradcom spoločnosti P3 pri tejto transakcii bola spoločnosť Colliers. DTRE a ACRE konali v mene spoločnosti SEGRO.

Ed Plumley, riaditeľ spoločnosti Colliers pre Kapitálové trhy v regióne EMEA, povedal: „Tieto akvizície sú dobrou správou, ktorú trh potrebuje. Ide o jasný dôkaz toho, že u investorov aj naďalej pretrváva záujem o aktíva v kľúčových lokalitách s dlhodobým rastom a príležitosťami na dosahovanie výkonnosti v oblasti ESG. Pre spoločnosť Colliers bolo potešením ponúknuť P3 túto mimotrhovú príležitosť a zastrešiť pre ňu cielené poradenstvo pri tejto expanzii do novej jurisdikcie.“

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9482677

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.