8. 9. 2023
systemy logistiky logo mini

september 2023 2Digitalizácia riadenia dopravy chýba najmä v menších firmách

Logistika a doprava sú nezriedka vo vzťahu k zavádzaniu digitalizácie ako konzervatívne odvetvia. Vplyv na celkovú efektívnosť procesov a znižovanie nákladov však robia z využívania moderných softvérových nástrojov nevyhnutnosť v zmysle zachovania konkurencieschopnosti na trhu. Zjednodušovanie užívateľského rozhrania a lepšia dostupnosť zároveň priblížili tieto nástroje širšiemu spektru užívateľov, malé a stredné firmy nevynímajúc.

Systém riadenia dopravy (TMS) je nástroj, ktorý umožňuje efektívne sledovať a riadiť prepravy. Aj keď jeho primárnymi užívateľmi sú dopravcovia, jeho benefity dokážu využiť firmy prakticky zo všetkých odvetví. Je preto možné predpokladať, že nástup tejto technológie sa bude v nadchádzajúcich rokoch zrýchľovať. Nedávna analýza prieskumnej spoločnosti Emergen Research hovorí, že kým v roku 2021 dosahoval globálny trh TMS systémov 9,26 miliardy amerických dolárov, do roku 2030 narastie viac než štvornásobne na bezmála 45 miliárd. Experti sa zhodujú, že miera využívania TMS systémov je zatiaľ na Slovensku relatívne nízka. Častou brzdou ich rozvoja býva najmä slabé povedomie o poskytovaných benefitoch.

Zobraziť celý článok.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9482685

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.