22. 2. 2024
transport logo nove

február 2024 5Využitie kódov a snímačov v logistike.

2D kódy umožňujú zakódovať rôzne dodatočné údaje o výrobku alebo logistickom balení. To je dôležité najmä v distribúcii a e-commmerce, kde je spätná sledovateľnosť nevyhnutnosťou v prípade stiahnutia výrobku z predaja a distribúcie.

2D kódy pomáhajú optimalizovať skladovacie procesy a znižujú riziko chýb pri manipulácii s tovarom. S 2D kódom sú spojené hlavné výhody, a to správne priradenie šarže, upozornenie na dátum spotreby, zrýchlenie príjmu a expedície a rovnaké údaje na výrobku aj na dokladoch. Tieto dáta sa využívajú naprieč celým logistickým reťazcom. Kartónové balenia sa označujú priamo na výrobnej linke, na základe kódu sa vygeneruje paletová etiketa, v rámci WMS systému sa paleta naskladní na skladovú pozíciu na úrovni šarže a dátumu spotreby a kód sa spáruje s dodacím listom vodičov v doprave.

Zobraziť celý článok.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9506887

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.