Názov: Supply chain v oblasti distribučnej logistiky s využitím nástrojov štrukturálnej analýzy.
Autor:
Doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc. Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: december 2003
Zobraziť článok