Názov: Procesné riadenie v ZSSK Cargo Slovakia, a.s.
Autor: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS
Zaradené: október 2005
Zobraziť článok