Názov: Uplatnenie metódy bodu rozpojenia materiálového toku v logistickom reťazci.
Autor: Ing. Peter Majerčák, PhD., KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2006
Zobraziť článok