Názov: Určenie kritických miest v kvalite poskytnutej služby v prípade malej dopravnej firmy.
Autor: Ing. Adela Štetinová, KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2006
Zobraziť článok