Názov: Zákon o organizácií pracovného času v doprave.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD. , KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: október 2007
Zobraziť článok