Názov: Profesíjné vzdelávanie pre potreby logistiky.
Autor: Prof. Ing. Dezider Szabó, PhD., čestný predseda SDS pri SAV
Zaradené: november 2007
Zobraziť článok