Názov: Malé a stredné podniky v novej ekonomike.
Autor:
Doc. Mgr. Elena Gregová, PhD., Fakulta PEDaS, Katedra ekonomiky, ŽU a Ing. Elena Dengová , Analyst of Acceptance Department, Rusfinannce, Moskva
Zaradené: apríl 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok