Názov: Úloha inovácií v rozvoji organizácie.
Autor: Ing. Dagmar Hrašková, Katedra ekonomiky, F PEDaS, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok