Názov: Das erste interkontinentale RFID-Projekt. (Prvý interkontinentálny RFID-projekt).
Autor: Thomas Engel, Chief Information Officer bei der Kühne Nagel International AG.
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2005, s. 10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Od konca septembra 2004 testujú obidve firmy spolu s výrobcom tlačiarni Océ a Lufthansa Cargo rádiové technológie podľa dodavateľského reťazca medzi Mníchovom a New Yorkom. Pretože Európa a USA používajú rozdielne RFID-frekvencie, má projekt prispieť na vytvorenie globálnej RFID-normy. Okrem toho to je dôležitá, na základe tohoto skúšobného projektu aj praktická skúsenosť s novou technológiou, získana od iných zákazníkov.
Začíná to u výrobcu v blízkosti Mníchova. Tam je tlačiareň aj s príslušenstvom vybavená RFID-visačkou, ktorú môžu prečítať európské a americké normované frekvencie. V sklade Kühn Nagel pri mníchovskom letišti prechádza tovar ďalším RFID-kontrolným bodom, potom sú zásielky odovzdané Lufthansa-Cargo. V skladoch Lufthansa-Cargo v New York-u je prvý americký kontrolný bod RFID US-frekvencie. Tu RFID-visačka zásielky identifikuje a nasleduje transport do US-distribučného centra Océ v MOUNT Lauer/NJ.
Kľúčové slová: RFID-projekt, rádiové technológie, dodavateľský reťazec, globálna norma.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2005