Názov: Implementace ERP: Nový informační systém pomohl zvýšit efektivitu logistické společnosti o 40 %
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá zavedením nového informačného systému v podmienkach konkrétnej spoločnosti. Dôvodom zavedenia nového IS bolo rozšírenie portfólia poskytovaných služieb a expanzia do zahraničia. Nový IS je v porovnaní s nahrádzaným univerzálnejší a flexibilnejší. Implementácia sa uskutočnila do jedného roka, systém ponúka prehľad o všetkých oblastiach organizácie vrátane sledovania prepráv.
Kľúčové slová: informačný systém, efektivita, náklady, úspora, 
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011