Názov: Nákladový index pre 3. štvrťrok 2013
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 12 – 13
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok zachytáva vývoj vybraných nákladových indexov, ktoré porovnáva ku stavu rovnakého parametra v prvom štvrťroku 2009 a k 3. štvrťroku 2012. Graficky zachytáva štvrťročné zmeny nákladového indexu za pohonné látky, za pneumatiky, za mzdové odmeňovanie i v zamestnanosti v doprave a skladovaní v prehľade od 1. štvrťroka 2009 do 3. štvrťroka 2013.
Kľúčové slová: nákladový index, zmena nákladov, medziročné zmeny
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014