Názov: Medzinárodná logistika (International Logistics)
Autor: Donald F. Wood, Anthony P. Barone, Paul R. Murphy, Daniel L. Wardlow
Vydavateľ: AMACOM; Január 2002, 400 strán
ISBN: 0814406661
Jazyk: anglický
Anotácia: Implementácia efektívnych logistických stratégií pri medzinárodnom pôsobení sa líši od riadenia domácej logistiky, pretože tu hrajú úlohu aj špecifické faktory, ako sú prepravné regulácie, transportné záležitosti a kultúrne odlišnosti. Táto príručka prezentuje súvislú perspektívu na súčasnú globálnu logistiku od surovín až po produkciu zákazníkovi.
Kľúčové slová: logistics, carriers, managing differences, contract system
Cena: $ 79.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003